NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ministrstvo za javno upravo je na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) zadolžena za reševanje horizontalnih vprašanj NVO. To zajema predvsem pripravo in uresničevanje ukrepov za krepitev civilnega dialoga, to je krepitev sodelovanja NVO v procesih priprave in izvajanja javnih politik ter vzpostavljanje sistemskih pogojev za njihov razvoj.

 

 

Prioritetne naloge na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami so:

 

  • priprava sistemskih rešitev za razvoj NVO in prostovoljstva:
    • ureditev položaja NVO in zagotavljanje pogojev za delovanje Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
    • izvajanje Zakona o prostovoljstvu
  • krepitev sodelovanja z NVO ter promocija nevladnega sektorja:
    • organizacija srečanj in konferenc