Skoči na vsebino

NEVLADNE ORGANIZACIJE

 

Tukaj lahko preberete aktualna obvestila Službe za nevladne organizacije.

 

Prioritetne naloge Ministrstva za javno upravo na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami so:

  • zagotavljanje sofinanciranja projektov mrežnih NVO z namenom krepitve usposobljenosti NVO

    • izvajanje ukrepov prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane  strani,  ki  izvajajo  politike  na  področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev - sredstva Evropskega socialnega sklada in proračuna RS