Skoči na vsebino

AKTUALNO

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2018

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zako­na o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr., 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11), objavlja javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2018.

 

Rok za oddajo prijav je 2. april 2019, do 12. ure

AJPES objavil podatke o poslovanju društev in nepridobitnih organizacij.

Društva in nepridobitne organizacije predstavljajo pomemben del civilne družbe. V skladu s predpisi AJPES zbira in obdeluje podatke iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov. Na podlagi podatkov, zajetih v podatkovnih zbirkah, pripravlja informacije o poslovanju poslovnih subjektov. 

 

Podrobneje o tem, kako so se v letu 2017 izkazala društva in kako nepridobitne organizacije.

 

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije in objava članov komisije

Ažurirano: 17. 9. 2018

 

Objavljamo predlog liste projektov za sofinanciranje za Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. Skladno z 10. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo tudi Odločbo o imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka javnega poziva.

 

Prejemnike sredstev bomo prek te spletne strani obvestili o terminu podpisa pogodb. 

 

 

Obvestilo

Razpisno dokumentacijo in ostala gradiva v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva smo premaknili na novo podstran

 

Dodatna sredstva za razvoj nevladnih organizacij

Vlada je na dopisni seji 30. maja 2018 prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 mio evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se že uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, saj se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja javni poziv, ki bo objavljen v mesecu juniju.

 

Cilj ministrstva je, povečati črpanje evropskih sredstev, kar bo ugodno vplivalo na rast BDP. S finančnim prispevkom za izvajanje projektov odobrenih s strani EU, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje NVO v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti ter omogočiti prenašanje dobrih praks na posameznih vsebinskih podorljih.

 

Ministrstvo je s prejemom Zakona o nevladnih organizacijah, ki z naslednjim letom vzpostavlja proračunski sklad, Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva in ciljno usmerjenimi javnimi razpisi, vzpostavilo temelje za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva.