Skoči na vsebino

AKTUALNO

Zakon o nevladnih organizacijah v veljavi

Nazadnje osveženo 17. 4. 2018

 

14. aprila je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 21/2018, dne 30. marca 2018. Zakon v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Poenoteni so tudi pogoji za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove). 
 
Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon:

 1. opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo;
 2. uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu;
 3. opredeljuje pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu;
 4. opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, med drugim obveznost poročanja na dve leti;
 5. opredeljuje pravice in ugodnosti za nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim prednost pri javnih razpisih;
 6. vzpostavlja evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo javno dostopna od 14. januarja 2019 dalje;
 7. opredeljuje subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije ( horizontalna mreža, regionalna stičišča, vsebinske mreže NVO);
 8. vzpostavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Ministrstvo za javno upravo, kot pristojen resor za delovanje nevladnih organizacij bo skladno z zakonom v roku enega meseca od njegove uveljavitve to je do 14. maja 2018 objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov sofinanciralo trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah ter trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
 
 

 

Poročilo Agencije za temeljne pravice pri EU o stanju civilne družbe

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je 19. januarja v Bruslju predstavila poročilo»Izzivi s katerimi se srečujejo civilno družbene organizacije, ki delujejo na področju temeljnih pravic«. Primerjalna raziskava med članicami EU je pokazala, da se organizacije civilne družbe pri varovanju temeljnih pravic in prispevanju k boljšemu delovanju demokracije srečujejo z izzivi. Raziskava, na podlagi katere je bilo poročilo pripravljeno, se osredotoča na pet dimenzij, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju vitalnih in odzivnih civilno družbenih organizacij:

 1. spodbuden zakonski okvir
 2. razpoložljiva finančna sredstva in trajnostno financiranje
 3. pravica do udeležbe v participatornih procesih
 4. zagotavljanje varnega okolja za delovanje civilno družbenih organizacij
 5. zaščita temeljnih pravic – pogoja in generatorja za delovanje civilno družbenih organizacij.

Navedene dimenzije v posameznih državah EU izkazujejo različen obseg in kakovost implementacije. Poročilo  vsebuje pregled zbranih dokazov in podaja priporočila, ki jih na kratko povzemamo. Države članice morajo spoštovati zakonodajo, vključno z mednarodnimi standardi, ki priporočajo sodelovanje civilne družbe v procesih sprejemanja politik. Prav tako je treba nameniti ustrezno pozornost temu, da novi ali novelirani zakoni in politike ne ogrozijo delovanja civilne družbe. Potrebno je zaščititi vire financiranja, od katerih je odvisna civilna družba. Poleg tega je treba okrepiti dialog med civilno družbo in EU, da se zagotovi ustrezna obravnava civilno-družbenih zahtev. To vključuje iskanje načinov za zbiranje primerljivih in zanesljivih podatkov o izzivih, s katerimi se sooča civilna družba.

 

Slovenija je v poročilu izpostavljena kot primer dobre prakse na področju zagotavljanja pravice do udeležbe v participatornih procesih in glede dostopnih in preglednih informacij o dodeljevanju finančnih sredstev za civilno družbene organizacije. Na voljo je tudi nacionalno poročilo za Slovenijo, pri katerem je sodelovalo MJU.