Skoči na vsebino

AKTUALNO

Vlada sprejela predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Nazadnje osveženo, 19. 10. 2017

 

Vlada RS je  na dopisni seji dne 18. 10. 2017 sprejela predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po  rednem postopku. Namen zakona je, da se celostno uredi status ter pospeši razvoj nevladnih  organizacij. Več o novostih, ki jih prinaša zakon, lahko preberete tukaj.

 

 

 

Projekti, ki navdihujejo

PiNA – Stičišče NVO Istre in Krasa, 2017

PiNA s konkretnimi predlogi za reševanje stanovanjske problematike mladih

 

Stanovanjska problematika izrazito pesti mlade, ki se želijo osamosvojiti. 85 % mladih med 18 in 29 letom živi pri starših. PiNA, kot vodilna nevladna organizacija Istre in Krasa, želi spodbuditi pozitivne spremembe na področju stanovanjske problematike mladih.

 

S tem namenom je oblikovala delovno skupino in v partnerskem sodelovanju s predstavniki stroke, lokalnih oblasti obalnih občin, mladih in drugih zainteresiranih deležnikov, pripravila delovni dokument s predlogi in smernicami za spremembe. V njem so poleg smernic, podani konkretni ukrepi: pomladitev koprskega zaledja z enkratnimi subvencijami za obnovo nepremičnine, pomladitev stavbnega fonda v občini Ankaran ter enoletno mesečno rento za mlade družine v občini Hrpelje–Kozina.

 

V dveh mesecih po pripravi smernic in ukrepov je Stanovanjski sklad Mestne občine Koper objavil razpis za neprofitna stanovanja, skladen z predlaganimi smernicami, občina Hrpelje-Kozina pa s PiNO razvija in pripravlja ukrepe za mladino v občini.

 

Čeprav je v dokumentu pod drobnogled vzeto področje obalnih občin, je model in smernice za reševanje problematike možno razširiti na vso Slovenijo. Knjižica je v elektronski obliki dostopna na povezavi.

 

 

Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu za leto 2016

Vlada RS se je na 143. redni seji, ki je potekala 13. julija 2017, seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016.

 

Glavni trendi na področju prostovoljstva za leto 2016: