Skoči na vsebino

AKTUALNO

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017.   

 

Rok za oddajo prijav je 20. februar 2018, do 12. ure.

 

 

Natečaj Mladinskega sveta Slovenije - Prostovoljec leta 2017

Mladinski svet Slovenije tudi letos razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte minulega leta. Pozivajo, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite na natečaj. V tem letu bo poseben poudarek namenjen mednarodnemu prostovoljskemu delu, ki vključuje tako prostovoljsko delo v tujini ali v Sloveniji, če je vključevalo državljane drugih držav. 

 

Dokumentacija natečaja:

·         Celotno besedilo natečaja 

·         Prijavnica za posamezne prostovoljce.

·         Prijavnica za prostovoljske projekte

 

Rok za oddajo prijavnic je 30. marec 2018.

 Za vprašanja so dosegljivi prek elektronske pošte: prostovoljec(at)mss.si ali prek telefona 01 425 60 55.  

 

 

 

Poročilo Agencije za temeljne pravice pri EU o stanju civilne družbe

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je 19. januarja v Bruslju predstavila poročilo »Izzivi s katerimi se srečujejo civilno družbene organizacije, ki delujejo na področju temeljnih pravic«. Primerjalna raziskava med članicami EU je pokazala, da se organizacije civilne družbe pri varovanju temeljnih pravic in prispevanju k boljšemu delovanju demokracije srečujejo z izzivi. Raziskava, na podlagi katere je bilo poročilo pripravljeno, se osredotoča na pet dimenzij, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju vitalnih in odzivnih civilno družbenih organizacij:

  1. spodbuden zakonski okvir
  2. razpoložljiva finančna sredstva in trajnostno financiranje
  3. pravica do udeležbe v participatornih procesih
  4. zagotavljanje varnega okolja za delovanje civilno družbenih organizacij
  5. zaščita temeljnih pravic – pogoja in generatorja za delovanje civilno družbenih organizacij.

Navedene dimenzije v posameznih državah EU izkazujejo različen obseg in kakovost implementacije. Poročilo  vsebuje pregled zbranih dokazov in podaja priporočila, ki jih na kratko povzemamo. Države članice morajo spoštovati zakonodajo, vključno z mednarodnimi standardi, ki priporočajo sodelovanje civilne družbe v procesih sprejemanja politik. Prav tako je treba nameniti ustrezno pozornost temu, da novi ali novelirani zakoni in politike ne ogrozijo delovanja civilne družbe. Potrebno je zaščititi vire financiranja, od katerih je odvisna civilna družba. Poleg tega je treba okrepiti dialog med civilno družbo in EU, da se zagotovi ustrezna obravnava civilno-družbenih zahtev. To vključuje iskanje načinov za zbiranje primerljivih in zanesljivih podatkov o izzivih, s katerimi se sooča civilna družba.

 

Slovenija je v poročilu izpostavljena kot primer dobre prakse na področju zagotavljanja pravice do udeležbe v participatornih procesih in glede dostopnih in preglednih informacij o dodeljevanju finančnih sredstev za civilno družbene organizacije. Na voljo je tudi nacionalno poročilo za Slovenijo, pri katerem je sodelovalo MJU.