Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NVO IZBRANIH NA RAZPISIH EU

OBVESTILO - ODPIRANJE JAVNEGA POZIVA

Obveščamo vas, da je Strokovna komisija za Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU, sprejela odločitev, da odpiranje vlog na JP zaradi velikega števila prejetih vlog, NE bo potekalo javno. Odpiranje bo potekalo 31. julija 2018, v prostorih MJU.

 

Informativna delavnica za potencialne prijavitelje Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije.

Javni poziv je bil v Uradnem listu objavljen v petek, 15.6.2018. Ministrstvo za javno upravo ga je podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki je potekala v torek, 19.6.2018 od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Na delavnico se ni potrebno posebej prijaviti.

 

Gradivo z delavnicein odgovori na pogosto zastavljena na vprašanja so objavljeni na tej strani. 

 

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU

Ministrstvo za javno upravo je dne 15. 6. 2018 v Uradnem listu RS, št. 41/2018 objavilo Javni poziv (JP) za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU.

 

Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:

-    Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
-    Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
-    Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev JP                               
-    Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od  Finančne uprave Republike Slovenije
-    Obrazec št. 5: Označba prijave

 

-    Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)

 

K vlogi je potrebno priložiti tudi priloge od št. 2 do 8, ki niso objavljene v JP in jih morajo prijavitelji priložiti sami:

  • Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg)
  • Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU
  • Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)
  • Priloga št. 5: Kopija vsebinskega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
  • Priloga št. 6: Kopija finančnega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s  pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
  • Priloga št. 7: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij
  • Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni poziv s strani pogodbene institucije EU (lahko le na e-nosilcu).

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 23. julija 2018.