Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NVO IZBRANIH NA RAZPISIH EU ALI URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM EFTA 2019

Javni poziv 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij  izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

Ministrstvo za javno upravo je dne 26. 4. 2019 v Uradnem listu RS, št. 26/2019 objavilo Javni poziv 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij  izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA.

 

Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:

-    Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
-    Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
-    Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev                            
-    Obrazec št. 4: Označba prijave

 

-    Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)

 

Informativna delavnica za prijavitelje bo 13. maja 2019, od 10h do 12h, na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/. Vprašanja je možno posredovati do 20. maja 2019.

 

Odgovori na vprašanja, zastavljena do 19.5.2019. 

 

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 4. junija 2019.

 

NAJAVA JAVNEGA POZIVA

Ministrstvo za javno upravo bo predvidoma zadnji teden v mesecu aprilu 2019 objavilo Javni poziv 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij  izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

 

Predmet javnega poziva bo:

  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in
  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte tistih NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), npr. programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Upravičeni prijavitelji:

  • nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah in
  • vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem in
  • je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v  pogodbi prijavitelja projekta

Okvirna višina sredstev: 1.000.000,00 EUR

 

Dodatne informacije:

Več informacij bo objavljenih po objavi javnega poziva v Uradnem listu RS ter spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za vse potencialne prijavitelje bo Ministrstvo za javno upravo organiziralo informativno delavnico kjer bo podrobneje predstavljen javni poziv. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva, kjer bo objavljen tudi javni poziv.