Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS 2015-2019

Informacija glede novih izvedbenih načrtov

Upravičenci JR za NVO 2015-2019 Ministrstvu za javno upravo skladno s prvim odstavkom 25. člena pogodbe o sofinanciranju projektov najkasneje do 31. 12. 2017 posredujejo nov predlog izvedbenega načrta, ki bo glede na dosedanje izvajanje projekta izkazoval nove oz. nadgrajene aktivnosti za doseganje pričakovanih učinkov in rezultatov projekta za obdobje od 1. 1. 2018 do konca trajanja projekta.

 

Obrazci za pripravo novega izvedbenega načrta:

Informacija o vmesni evalvaciji

6. srečanje upravičencev javnega razpisa za NVO 2015-2019 (Ljubljana, 27. 9. 2017)

Vabimo vas na 6. srečanje upravičencev, ki bo 27. 9. 2017 ob 9.15, vas v tiskovnem središču na MJU na Tržaški 21.

 

Dnevni red:

  • nagovor  ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja
  • predstavitev dobre prakse: reševanje stanovanjske problematike – PiNA
  • uskladitev izhodiščnih ciljev usposabljanja Izzivi poslovnega modeliranja z izvajalcem

Upravičenci, izbrani na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019


Horizontalna mreža:

Vsebinske mreže:

Regionalna stičišča:

Predlog liste projektov za sofinanciranje

Objavljamo predlog liste projektov za sofinanciranje za Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki ga je po zaključku ocenjevalnega postopka oblikovala komisija. 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI NVO ZA ZAGOVORNIŠTVO IN IZVAJANJE JAVNIH STORITEV 2015-2019

Ministrstvo za javno upravo je dne 30. 10. 2015 v Uradnem listu RS, št. 81/2015 objavilo Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

 

Cilj javnega razpisa je nadgradnja storitev podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji


Razpis je razdeljen v tri sklope:

  1.         Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
  2.         Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
  3.         Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.

 

 

OPOZORILO (20. 11. 2015)

Popravek razpisne dokumentacije

 

Obljavljamo: