Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS 2015-2019

9. SREČANJE UPRAVIČENCEV JAVNEGA RAZPISA ZA NVO 2015-2019 (LJUBLJANA, 10. 12. 2018)

8. srečanje upravičencev javnega razpisa za NVO 2015-2019 (Ljubljana, 12. 2. 2018)

6. srečanje upravičencev javnega razpisa za NVO 2015-2019 (Ljubljana, 27. 9. 2017)

 Dnevni red:

Upravičenci, izbrani na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019


Horizontalna mreža:

Vsebinske mreže:

Regionalna stičišča:

Predlog liste projektov za sofinanciranje

Objavljamo predlog liste projektov za sofinanciranje za Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki ga je po zaključku ocenjevalnega postopka oblikovala komisija. 

 

JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI NVO ZA ZAGOVORNIŠTVO IN IZVAJANJE JAVNIH STORITEV 2015-2019

Ministrstvo za javno upravo je dne 30. 10. 2015 v Uradnem listu RS, št. 81/2015 objavilo Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

 

Cilj javnega razpisa je nadgradnja storitev podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji


Razpis je razdeljen v tri sklope:

  1.         Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
  2.         Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
  3.         Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.

 

 

OPOZORILO (20. 11. 2015)

Popravek razpisne dokumentacije

 

Obljavljamo: