Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NVO IN PROSTOVOLJSTVA

Objava članic strokovne komisije

Skladno z 10. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo Odločbo o imenovanju strokovne komisije za izvedbo postopka javnega razpisa.

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva

Pri objavi  predloga prejemnikov sredstev dne 22. 8. 2018 je pri petih prijaviteljih prišlo do napačne navedbe števila točk (namesto 70 točk je bilo navedeno 69,5 točk), zato ponovno objavljamo ustrezno popravljen predlog prejemnikov sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. Za napako se opravičujemo.

 

Dodatno pojasnilo - strokovna komisija je skladno z 12. točko javnega razpisa sprejela sklep, da se na obeh sklopih zadnjemu na lestvici prejemnikov sredstev ponudi preostanek sredstev (znižan znesek sofinanciranega projekta).

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Obveščamo vas, da smo danes objavili nove odgovore na zastavljena vprašanja, ki so prispela do vključno 12. 6. 2018.

 

V skladu z določili v javnem razpisu, vprašanj po 12. 6. 2018 ni več možno postavljati. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ažurirano 6. 6. 2018

Obljavljamo:

 

Med obrazci je objavljen tudi angleški prevod priloge št. 4 - Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem. 

 

Na vprašanja v povezavi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori obljavljeni na spletni strani ministrstva. Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju(at)gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA« (za Urško Kavčič). 

 

Vprašanja je možno posredovati do 12. 6. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 14. 6. 2018. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.

Informativna delavnica za potencialne prijavitelje Javnega razpisa za SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo je javni razpis podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki je bila v petek, 11. maja 2018 ob 11. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Objavljamo gradiva iz informativne delavnice. 

 

Organizirana bo dodatna informativna delavnica in sicer v sredo, 16. maja ob 12.30 v veliki dvorani MIZŠ, ki pa je zaradi velikega števila prijav že zaprta. Gradiva z delavnice in pogosto zastavljena vprašanja so objavljena na tej strani. Dodatna vprašanja lahko zastavite prek gp.mju@gov.si do 12. 6. 2018.

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo je dne 4. 5. 2018 v Uradnem listu RS, št. 31/2018 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:

 

SKLOP A:

  • trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;

 

SKLOP B:

  • trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev javnega razpisa:

  • Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
  • Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
  • Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
  • Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
  • Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
  • Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.

Razpisana sredstva: 

 

SKLOP A

1.600.000 EUR

SKLOP B

400.000 EUR

SKUPAJ

2.000.000 EUR


Rok za oddajo vlog je 18. 6. 2018, najkasneje do 12.00 ure.

 

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju(at)gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA IN PROFESIONALIZACIJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA« (za Urško Kavčič). 

 

Vprašanja je možno posredovati do 12. 6. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 14. 6. 2018. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.


Dokumentacija:

 

SKLOP A:

 

SKLOP B: