Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI 2007-2013

Ministrstvo za javno upravo je v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov s sredstvi Evropskega socialnega sklada in proračuna RS je preko javnih razpisov izvajalo ukrepe prednostne usmeritve Spodbujanja razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

 

Od leta 2008 do 2015 smo izvedli 9 javnih razpisov s katerimi smo podprli horizontalne in vsebinske mreže, regionalna stičišča ter socialne partnerje, ki so izvedli 119 projektov v skupni vrednosti 19.259.653 EUR.

 

 

Izbor analiz, ki so jih pripravile vsebinske mreže v okviru razpisa 2014-2015:

 

Nosilec projekta 
Analiza
INEPA, Mreža NVO za vključujočo informacijsko družboNevladne organizacije v informacijski družbi, 2015
IPOP, Mreža za prostor in UMANOTERA, Plan B za SlovenijoAnaliza potenciala NVO za prenos javnih funkcij, 2015
MDI, Mreža za deinstitucionalizacijoAnaliza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati
storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji
, 2015
PZS, Mreža NVO za rekreacijo v naraviAnaliza javnih pooblastil NVO na področju športa, 2015
Analiza potenciala prenosa javnih pooblastil na nevladne organizacije - Rekreacija na recept, 2015
Vključen.si, Mreža za socialno vključenostPotencial nevladnih organizacij v okviru deinstitucionalizacije skrbi za starejše,2015
Deinstitucionalizacija na področju dolgotrajne oskrbe - priporočila, 2015

ZIPOM, Središče za zagovorništvo in informiranje

o pravicah otrok in mladostnikov
Analiza glede razvoja centra za celostno oskrbo otrok in mladostnikov, 2015

 

 

 

Javni razpisi v finančni perspektivi 2007-2013