Skoči na vsebino

RAZVOJNO NAČRTOVANJE 2014-2020

Kako postati navdihujoč voditelj sprememb na lokalni/regionalni ravni

Delavnica pod zgornjim naslovom se je odvijala med 8. in 12. junijem 2015 v Izoli. Namenjena je bila predstavnikom regionalnih stičišč, Ministrstva za javno upravo in CNVOS z namenom tvornega medsebojnega sodelovanja in usposabljanja za krepitev vloge regionalnih stičišč pri zadovoljevanju potreb skupnosti.

 

Gradiva z delavnice:

- prezentacija

- izročki

Delavnica za identificiranje možnosti in potrebnih pogojev za prenos posameznih storitev na nevladne organizacije

Ministrstvo za javno upravo je 5.3., 6.3. in 9.3. 2015 organiziralo delavnico, ki je potekala v Ljubljani. Usposabljanje za predstavnike vsebinskih mrež in predstavnike resorjev je bilo osredotočeno na identificiranje možnosti in potrebnih pogojev za prenos posameznih storitev na nevladne organizacije. Program delavnice je dostopen tukaj.

 

Gradiva z delavnice:

- Prenos izvajanja javnih funkcij in storitev na NVO