Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVDIHUJOČE ZGODBE

PRIMER OTIPLJIVIH REZULTATOV UKREPOV ZA DELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Ples do nedavnega ni bil uvrščen kot relevantna tema na področju kulturne dediščine in ni bil upravičen do spodbud za ohranjanje plesnega zgodovinskega spomina.  
Pa vendar je Arhiv slovenskega sodobnega plesa nastajal že od leta 2005. Shranjen je bil v zasebnem  stanovanju Roka Vevarja, plesnega zgodovinarja, teoretika, kritika in pisatelja. Rok je strastno zbiral vse zapise s področja plesa - DVDje, CD, VHS, kataloge, kritike, objave, osebna pisma in druga pričevanja in jih tudi sistematiziral v reprezentativne enote ter jih naredil dostopne tako strokovni kot širši javnosti. Arhiv je bil marca 2018  uspešno premeščen v Muzej sodobne umetnosti Metelkova, kot del stalne zbirke. Vsak dan je na ogled za vse, ki jih področje plesa zanima. Več o arhivu si lahko preberete tukaj

 

Rok je istega leta, pri 46 letih dobil svojo prvo zaposlitev, v okviru javnega razpisa za zaposlovanje nevladnih organizacij znotraj projekta petih partnerskih nevladnih organizacij SVODOBNOST. Zaposlen je kot Koordinator Arhiva ter lahko, ne misleč na izzive zagotavljanja preživetja, še naprej obdeluje Arhiv, ga digitalizira. Postavil ga bo na splet in ga predstavljal v Sloveniji  in tujini.

 

Na drugi strani smo nevladnim organizacijam, dobitnicam projektov sofinanciranih iz EU sredstev zagotovili dopolnilna sredstva za obvezno lastno udeležbo. Tako smo omogočili slovenski nevladni organizaciji Nomad Dance, Academy Slovenia nemoteno sodelovanje v projektu DANCE ON PASS ON DREAM ON, v katerem sodeluje deset partnerjev iz osmih držav, ki se ukvarjajo s temo staranja plesalcev, kot tudi širše populacije. Osrednja aktivnost je bila ustanovitev in razvoj berlinske plesne kompanije DANCE ON ENSEMBLE, v kateri sodelujejo plesalci od 40 do 60+ let in smo si jo lahko ogledali v okviru letošnjega Co-festivala. Drugi prav tako pomemben rezultat delovanja skupine na EU ravni pa je uspešno zagovorništvo za uvrstitev plesa med relevantne teme na področju kulturne dediščine. 
Na tej točki se srečata ukrep za zaposlovanje v NVO in ukrep sofinanciranja lastne udeležbe za NVO prejemnice sredstev EU programov. 

Šola za župane odprla svoja vrata

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami so letos prvič sedli v šolo aktualni župani, njihovi izzivalci in kandidati za občinske liste v vseh dvanajstih regijah po Sloveniji. Pobudo je oblikovalo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij, ki delujejo po vsej Sloveniji.  Namen pobude je spodbujanje kandidatov za župane in lokalne skupnosti k sodelovanju za večjo osredotočenost na programsko delo za prihodnje županske mandate.

 

Župani so se učili iz slovenskih primerov dobre prakse in v dialogu z predstavniki nevladnih organizacij iskali rešitve za lokalne izzive. Med nevladnimi organizacijami, ki so se pridružile v Šoli za župane so humanitarne organizacije, organizacije za pomoč otrokom, športna društva, kulturna društva, turistična društva, mladinske organizacije ter organizacije, ki zastopajo določene skupine

 

Na 15 dogodkih po vsej Sloveniji so se srečali 1. oktobra. Kandidati za župane bodo konkretne predloge posredovali stičiščem, obljavljeni so na https://www.sola-za-zupane.si/

OrientAkcija– socialna aktivacija žensk z migrantskim ozadjem

Grozd NVO Gorenjske, regijsko stičišče nevladnih organizacij, je v sodelovanju z gorenjskimi organizacijami in institucijami identificiralo lokalno potrebo po ustrezni integraciji albansko govorečih priseljencev – še posebej otrok in žensk. Lokalno prebivalstvo trajno naselitev albanske skupnosti dojema kot ekonomsko, kulturno in socialno ogroženost. Socialna izključenost je rezultat pomanjkanja prizadevanja tako albanske kot večinske skupnosti za spodbujanje vključitve ter nižjega družbenega  položaja albanske skupnosti oz. drugih priseljenskih skupnosti na sploh.

 

Stičišče je organiziralo dva javna dogodka v Kranju. Dobra obiskanost dogodkov in odzivi strokovnih služb so stičišče spodbudili k ukrepanju, ki je tako skupaj s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP Jesenice uspešno prijavilo OrientAkcijo, projekt socialne aktivacije žensk iz albanske skupnosti v Kranju in na Jesenicah na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Projekt omogoča široko partnerstvo z različnimi institucijami CSD Kranj - DC Škrlovec, Mestna knjižnica Kranj, Kranjski vrtci, RRA Gorenjske BSC Kranj, CSD Jesenice, MO Kranj, Občina Jesenice, Gorenjski muzej itd.

 

OrientAkcija je namenjena opolnomočenju žensk iz albanske skupnosti v gostiteljski družbi ter njihovemu aktivnemu vključevanju v vsa področja družbenega življenja. Želja stičišča je, da bi bil projekt prepoznam kot koristen, nujen ter trajnostno in sistemsko naravnan, predvsem pa, da bi služil v pomoč vsem organizacijam in institucijam, ki bodo v bodoče delale z ženskami z migrantskim ozadjem.

 

Rezultati projekta, ki poteka zadnjega pol leta, so povezani deležniki v lokalnem okolju, zaznani izzivi sprejemanja in nakazane rešitve na področju medkulturne skupnosti. Razveseljivo je, da se je ena od udeleženk že zaposlila, obetajo pa se tudi nove zaposlitve. 

 

Otroke je treba spraviti ven, na igrišča!

"Prosta igra otrok je ogrožena vrsta na seznamu otroških dejavnosti, treba je ukrepati!" so dejali v Društvu Naturo in se posvetili povezovanju otrok z naravo. V treh podružnicah v Ljubljani, Kranju in Novem mestu so razvili številne projekte – igralne in družinske dni, družinske in otroške tabore, gozdno varstvo otrok, rojstne dneve v naravi. 

 

soboto, 12. maja 2018, bodo s svojimi prizadevanji okužili vso Slovenijo: z odlično zasnovanim projektom »Slovenija se igra« bodo napolnili igrišča po vsej državi. Sosedje se bodo zbrali na ulicah, v vaseh, v naseljih in igrali nogomet, gumitvist, badminton, frizbi ter druge stare igre. Pričakujte otroški smeh, obujanje spominov, strastne debate, peko na žaru, kavo - to je dan optimizma, veselja in igrive svobode!

 

Klik na www.slovenijaseigra.si odpre pogled na zemljevid, kje v vaši bližini se že pripravlja dogodek. Pripravljajo ga lokalni prebivalci – ambasadorji projekta. Ekipi se lahko pridruži vsakdo, tudi vi. Trenutno šteje več kot 180 ambasadorjev in 14 znanih Slovencev.

 

Tovrstnih odličnih zamisli imajo nevladne organizacije bistveno več, kot jih uspejo udejanjiti. Pogosto jim primanjkuje organizacijskih znanj, denarja in ustreznih povezav. Zato je vloga stičišča Regijski NVO center, ki nudi podporo nevladnih organizacijam v regiji JV Slovenija, neprecenljiva. Premišljeno vlaganje časa in sredstev v izbrane nevladne organizacije, kot je Društvo Naturo, pomeni, da lahko te organizacije bolje izkoristijo svoja znanja in s tem izboljšajo ponudbo storitev za občane. V obdobju 2015–2017 so tako na Regijskem NVO centru okrepili 11 organizacij. Te so okolje obogatile s sedmimi novimi storitvami, ki so jih občani v svojih okoljih pogrešali.

NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI

Zaposleni v javni upravi pogosto nesebično priskočijo na pomoč državljanom tudi kot aktivni prostovoljci v nevladnih organizacijah. Da bi  izpostavili tiste, ki v prostem času na različnih področjih širijo solidarnost, se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti, rešujejo najrazličnejše stiske posameznikov, si prizadevajo za večjo socialno enakost in vključevanje ranljivih skupin, navdihujejo sodelavce in so zgled tudi v širši družbi, je Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, v projektu Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisala že štiri natečaje za priznanje Naj prostovoljka/prostovoljec zaposlena/zaposlen v javni upravi.

 

 

Dosedanji prejemniki naziva, ki poleg neposrednega delovanja v svojem okolju z izkušnjami in osebno zavzetostjo prispevajo k sistemskim spremembam, so:


-  Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (za leto 2012)
-  Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor (za leto 2014)
-  Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem (za leto 2015)
-  Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve (za leto 2016).

 

Kaj mu pomeni prostovoljstvo in kako prispeva k temu, da kot zaposlen v javni upravi svoje delo opravlja še bolje, v prispevku pripoveduje Ivan Kramberger - nagrajenec za leto 2016.

 

 

Nevladna kultura na univerzi

Asociacija, mreža nevladnih organizacij v kulturi, poskuša vprašanje zaposlovanja v nevladnem sektorju naslavljati tudi prek tesnega sodelovanja s študentkami in študenti umetniških smeri, ki v svet kulture šele vstopajo. Skupaj s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani izvajajo različne delavnice, lani poleti pa se je odvila že tretja izdaja Poletne šole kulturnega menedžmenta, ki jo organizira Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v partnerstvu z Asociacijo.

 

Poletna šola kulturnega menedžmenta je v prvi vrsti namenjena študentkam in študentom, ki si želijo poglobiti znanje o kulturni politiki in vodenju kulturnih institucij. Asociacija vsako leto kot partnerska organizacija predstavlja predvsem pozitivne prakse na polju nevladne umetnosti in kulture, študentke in študenti pogosto tudi obiščejo članice Asociacije ter se tako iz prve roke seznanijo z delovanjem poklicnega dela nevladnih organizacij v kulturi.

 

Že drugo leto zapored pa izvajajo serijo delavnic na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani, kjer mladim predstavljajo zaposlitvene možnosti znotraj polja nevladnega sektorja. Te delavnice niso namenjene zgolj študentkam in študentom umetniških smeri, temveč vsem profilom, ki nastopajo v polju kulturniških nevladnih organizacij. Mlade seznanijo s kariernimi perspektivami v obliki različnih razpisov ter dela znotraj NVO v kulturi kot tudi možnostjo različnih statusov v kulturi. Marca bo tako Asociacija delo v nevladnem sektorju v kulturi predstavila študentkam in študentom Fakultete za družbene vede.

 

Asociacija želi s povezovanjem z izobraževalnimi institucijami doseči, da nevladni sektor v kulturi postane privlačna zaposlitvena možnost, ki bo v prihodnjih letih pritegnila kvalitetne kadre iz različnih izobraževalnih smeri. 

Nevladni sadni drevored v Velenju

V novembru 2017 je Regionalno stičišče NOVUS, v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline in Fundacijo sadni gozd, v Mestni občini Velenje izpeljalo akcijo, v kateri so skupaj s še desetimi nevladnimi organizacijami iz Savinjske regije posadili »Nevladni sadni drevored«. 

 

Svoje drevo so posadile naslednje nevladne organizacije: 

1) Andragoško društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje;

2) Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje (BMKD);

3) Center Hiša – zavetišče za brezdomne osebe Velenje;

4) Društvo brezposelnih Slovenije - Servis dela;

5) Društvo Dotik sočutja;

6) Društvo NOVUS;

7) Fundacija Sadni gozd;

8) Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje;

9) Mladinski center Dravinjske doline (MCDD);

10) Zavod USPEŠEN.SI.

 

Z akcijo so želeli v prvi vrsti pustiti trajen pečat, ki bo opominjal, da so nevladne organizacije pomemben člen pri zagotavljanju družbenega razvoja, povezanosti, solidarnosti in skupnega dobrega. Sadeže dreves bodo lahko uživali vsi mimoidoči, ki se bodo želeli okrepčati na svoji poti.

 

Regionalno stičišče NOVUS je poleg krepitve nevladnih organizacij in zadovoljevanja potreb lokalnega prebivalstva z akcijo želelo opozoriti tudi na vedno bolj pereče vprašanje trajnosti okolja. Posaditev drevoreda je korak v smeri ozaveščanja in odgovornosti posameznika za stanje v okolju in spreminjanja osebnih vrednot. Kratek prispevek o akciji si lahko pogledate na tej povezavi

 

Po-stoj na živi ulici

Tradicionalna predstavitev nevladnih organizacij iz Primorsko-notranjske regije in širše je bila letos zopet pisana in zanimiva. Po-stoj na živi ulici je dogodek, ki ga v okviru festivala Zmaj 'ma mlade pripravlja Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije v sodelovanju z Mladinskim centrom Postojna. Prireditev se odvija v skladu s poslanstvom Regijskega stičišča, ki povezuje regijske deležnike in pospešuje regijski razvoj. 

 

Omogoča povezovanje lokalne skupnosti, obenem pa oživlja mestno jedro prek predstavitev nevladnih organizacij. Tako so lahko obiskovalci na delavnicah Zavoda Furman spoznali neandertalca, si pri stojnici društva Diabetikov izmerili sladkor, se pobližje spoznali s karateisti, košarkarji in nogometaši, poskusili grške in domače dobrote, spoznali vse dejavnosti društva upokojencev, se udeležili kviza, ki ga je pripravilo društvo Drobnovratnik ter sodelovali na delavnicah Notranjskega muzeja. V mestnem parku so svoje aktivnosti predstavili taborniki iz Roda kraških viharnikov, ki pripravljajo več kot 15 različnih taborniških aktivnosti. Letošnjega dogodka se je udeležilo preko 40 organizacij in 1500 obiskovalcev. Po-stoj na živi ulici se predstavlja v kratkem video posnetku.

 

PiNA – Stičišče NVO Istre in Krasa, 2017

PiNA s konkretnimi predlogi za reševanje stanovanjske problematike mladih

 

Stanovanjska problematika izrazito pesti mlade, ki se želijo osamosvojiti. 85 % mladih med 18 in 29 letom živi pri starših. PiNA, kot vodilna nevladna organizacija Istre in Krasa, želi spodbuditi pozitivne spremembe na področju stanovanjske problematike mladih.

 

S tem namenom je oblikovala delovno skupino in v partnerskem sodelovanju s predstavniki stroke, lokalnih oblasti obalnih občin, mladih in drugih zainteresiranih deležnikov, pripravila delovni dokument s predlogi in smernicami za spremembe. V njem so poleg smernic, podani konkretni ukrepi: pomladitev koprskega zaledja z enkratnimi subvencijami za obnovo nepremičnine, pomladitev stavbnega fonda v občini Ankaran ter enoletno mesečno rento za mlade družine v občini Hrpelje–Kozina.

 

V dveh mesecih po pripravi smernic in ukrepov je Stanovanjski sklad Mestne občine Koper objavil razpis za neprofitna stanovanja, skladen z predlaganimi smernicami, občina Hrpelje-Kozina pa s PiNO razvija in pripravlja ukrepe za mladino v občini.

 

Čeprav je v dokumentu pod drobnogled vzeto področje obalnih občin, je model in smernice za reševanje problematike možno razširiti na vso Slovenijo. Knjižica je v elektronski obliki dostopna na povezavi.