Skoči na vsebino

NAVDIHUJOČI PROJEKTI

NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI

Zaposleni v javni upravi pogosto nesebično priskočijo na pomoč državljanom tudi kot aktivni prostovoljci v nevladnih organizacijah. Da bi  izpostavili tiste, ki v prostem času na različnih področjih širijo solidarnost, se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti, rešujejo najrazličnejše stiske posameznikov, si prizadevajo za večjo socialno enakost in vključevanje ranljivih skupin, navdihujejo sodelavce in so zgled tudi v širši družbi, je Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, v projektu Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisala že štiri natečaje za priznanje Naj prostovoljka/prostovoljec zaposlena/zaposlen v javni upravi.

 

Dosedanji prejemniki naziva, ki poleg neposrednega delovanja v svojem okolju z izkušnjami in osebno zavzetostjo prispevajo k sistemskim spremembam, so:
-  Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (za leto 2012)
-  Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor (za leto 2014)
-  Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem (za leto 2015)
-  Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve (za leto 2016).

 

Kaj mu pomeni prostovoljstvo in kako prispeva k temu, da kot zaposlen v javni upravi svoje delo opravlja še bolje, v prispevku pripoveduje Ivan Kramberger - nagrajenec za leto 2016.

Nevladna kultura na univerzi

Asociacija, mreža nevladnih organizacij v kulturi, poskuša vprašanje zaposlovanja v nevladnem sektorju naslavljati tudi prek tesnega sodelovanja s študentkami in študenti umetniških smeri, ki v svet kulture šele vstopajo. Skupaj s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani izvajajo različne delavnice, lani poleti pa se je odvila že tretja izdaja Poletne šole kulturnega menedžmenta, ki jo organizira Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v partnerstvu z Asociacijo.

 

Poletna šola kulturnega menedžmenta je v prvi vrsti namenjena študentkam in študentom, ki si želijo poglobiti znanje o kulturni politiki in vodenju kulturnih institucij. Asociacija vsako leto kot partnerska organizacija predstavlja predvsem pozitivne prakse na polju nevladne umetnosti in kulture, študentke in študenti pogosto tudi obiščejo članice Asociacije ter se tako iz prve roke seznanijo z delovanjem poklicnega dela nevladnih organizacij v kulturi.

 

Že drugo leto zapored pa izvajajo serijo delavnic na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani, kjer mladim predstavljajo zaposlitvene možnosti znotraj polja nevladnega sektorja. Te delavnice niso namenjene zgolj študentkam in študentom umetniških smeri, temveč vsem profilom, ki nastopajo v polju kulturniških nevladnih organizacij. Mlade seznanijo s kariernimi perspektivami v obliki različnih razpisov ter dela znotraj NVO v kulturi kot tudi možnostjo različnih statusov v kulturi. Marca bo tako Asociacija delo v nevladnem sektorju v kulturi predstavila študentkam in študentom Fakultete za družbene vede.

 

Asociacija želi s povezovanjem z izobraževalnimi institucijami doseči, da nevladni sektor v kulturi postane privlačna zaposlitvena možnost, ki bo v prihodnjih letih pritegnila kvalitetne kadre iz različnih izobraževalnih smeri. 

Nevladni sadni drevored v Velenju

V novembru 2017 je Regionalno stičišče NOVUS, v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline in Fundacijo sadni gozd, v Mestni občini Velenje izpeljalo akcijo, v kateri so skupaj s še desetimi nevladnimi organizacijami iz Savinjske regije posadili »Nevladni sadni drevored«. 

 

Svoje drevo so posadile naslednje nevladne organizacije: 

1) Andragoško društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje;

2) Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje (BMKD);

3) Center Hiša – zavetišče za brezdomne osebe Velenje;

4) Društvo brezposelnih Slovenije - Servis dela;

5) Društvo Dotik sočutja;

6) Društvo NOVUS;

7) Fundacija Sadni gozd;

8) Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje;

9) Mladinski center Dravinjske doline (MCDD);

10) Zavod USPEŠEN.SI.

 

Z akcijo so želeli v prvi vrsti pustiti trajen pečat, ki bo opominjal, da so nevladne organizacije pomemben člen pri zagotavljanju družbenega razvoja, povezanosti, solidarnosti in skupnega dobrega. Sadeže dreves bodo lahko uživali vsi mimoidoči, ki se bodo želeli okrepčati na svoji poti.

 

 Regionalno stičišče NOVUS je poleg krepitve nevladnih organizacij in zadovoljevanja potreb lokalnega prebivalstva z akcijo želelo opozoriti tudi na vedno bolj pereče vprašanje trajnosti okolja. Posaditev drevoreda je korak v smeri ozaveščanja in odgovornosti posameznika za stanje v okolju in spreminjanja osebnih vrednot. Kratek prispevek o akciji si lahko pogledate na tej povezavi

 

Po-stoj na živi ulici

Tradicionalna predstavitev nevladnih organizacij iz Primorsko-notranjske regije in širše je bila letos zopet pisana in zanimiva. Po-stoj na živi ulici je dogodek, ki ga v okviru festivala Zmaj 'ma mlade pripravlja Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije v sodelovanju z Mladinskim centrom Postojna. Prireditev se odvija v skladu s poslanstvom Regijskega stičišča, ki povezuje regijske deležnike in pospešuje regijski razvoj. 

 

Omogoča povezovanje lokalne skupnosti, obenem pa oživlja mestno jedro prek predstavitev nevladnih organizacij. Tako so lahko obiskovalci na delavnicah Zavoda Furman spoznali neandertalca, si pri stojnici društva Diabetikov izmerili sladkor, se pobližje spoznali s karateisti, košarkarji in nogometaši, poskusili grške in domače dobrote, spoznali vse dejavnosti društva upokojencev, se udeležili kviza, ki ga je pripravilo društvo Drobnovratnik ter sodelovali na delavnicah Notranjskega muzeja. V mestnem parku so svoje aktivnosti predstavili taborniki iz Roda kraških viharnikov, ki pripravljajo več kot 15 različnih taborniških aktivnosti. Letošnjega dogodka se je udeležilo preko 40 organizacij in 1500 obiskovalcev.Po-stoj na živi ulici se vam predstavlja v kratkem video posnetku.

 

PiNA – Stičišče NVO Istre in Krasa, 2017

PiNA s konkretnimi predlogi za reševanje stanovanjske problematike mladih

 

Stanovanjska problematika izrazito pesti mlade, ki se želijo osamosvojiti. 85 % mladih med 18 in 29 letom živi pri starših. PiNA, kot vodilna nevladna organizacija Istre in Krasa, želi spodbuditi pozitivne spremembe na področju stanovanjske problematike mladih.

 

S tem namenom je oblikovala delovno skupino in v partnerskem sodelovanju s predstavniki stroke, lokalnih oblasti obalnih občin, mladih in drugih zainteresiranih deležnikov, pripravila delovni dokument s predlogi in smernicami za spremembe. V njem so poleg smernic, podani konkretni ukrepi: pomladitev koprskega zaledja z enkratnimi subvencijami za obnovo nepremičnine, pomladitev stavbnega fonda v občini Ankaran ter enoletno mesečno rento za mlade družine v občini Hrpelje–Kozina.

 

V dveh mesecih po pripravi smernic in ukrepov je Stanovanjski sklad Mestne občine Koper objavil razpis za neprofitna stanovanja, skladen z predlaganimi smernicami, občina Hrpelje-Kozina pa s PiNO razvija in pripravlja ukrepe za mladino v občini.

 

Čeprav je v dokumentu pod drobnogled vzeto področje obalnih občin, je model in smernice za reševanje problematike možno razširiti na vso Slovenijo. Knjižica je v elektronski obliki dostopna na povezavi.