Skoči na vsebino

NAVDIHUJOČI PROJEKTI

Projekti, ki navdihujejo

PiNA – Stičišče NVO Istre in Krasa, 2017

PiNA s konkretnimi predlogi za reševanje stanovanjske problematike mladih

 

Stanovanjska problematika izrazito pesti mlade, ki se želijo osamosvojiti. 85 % mladih med 18 in 29 letom živi pri starših. PiNA, kot vodilna nevladna organizacija Istre in Krasa, želi spodbuditi pozitivne spremembe na področju stanovanjske problematike mladih.

 

S tem namenom je oblikovala delovno skupino in v partnerskem sodelovanju s predstavniki stroke, lokalnih oblasti obalnih občin, mladih in drugih zainteresiranih deležnikov, pripravila delovni dokument s predlogi in smernicami za spremembe. V njem so poleg smernic, podani konkretni ukrepi: pomladitev koprskega zaledja z enkratnimi subvencijami za obnovo nepremičnine, pomladitev stavbnega fonda v občini Ankaran ter enoletno mesečno rento za mlade družine v občini Hrpelje–Kozina.

 

V dveh mesecih po pripravi smernic in ukrepov je Stanovanjski sklad Mestne občine Koper objavil razpis za neprofitna stanovanja, skladen z predlaganimi smernicami, občina Hrpelje-Kozina pa s PiNO razvija in pripravlja ukrepe za mladino v občini.

 

Čeprav je v dokumentu pod drobnogled vzeto področje obalnih občin, je model in smernice za reševanje problematike možno razširiti na vso Slovenijo. Knjižica je v elektronski obliki dostopna na povezavi.