Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČILA O PROSTOVOLJSTVU

Skupna poročila o prostovoljstvu

Nazadnje osveženo, 11. 7. 2018

 

Skladno z 41. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 - popr.) prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto:

  • o številu sklenjenih dogovorov,
  • o kraju izvajanja prostovoljskega dela ter o prostovoljskih organizacijah in drugih pravnih osebah javnega ali zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, v okviru katerih je bilo na podlagi sklenjenega dogovora prostovoljsko delo opravljeno in
  • o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrsto prostovoljskega dela in starostne skupine prostovoljcev.

Poročilo o prostovoljstvu predložijo pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prek spletnega portala, istočasno z letnim poročilom, ki ga te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

 

Ministrstvo za javno upravo na podlagi zbirnih podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo leto, ki jih je posredovala organizacija za javnopravne evidence in storitve (AJPES), pripravi skupno poročilo, ki vsebuje seznam prostovoljskih organizacij, podatke o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka k družbeni blaginji. Skupno poročilo o prostovoljstvu se nato objavi na spletni strani ministrstva.

 

Poročila o prostovoljstvu: