Skoči na vsebino

PRIPRAVA OSNUTKA ZAKONA O NVO V JAVNEM INTERESU

VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Nazadnje osveženo, 16. 1. 2018

 

Vlada RS je  na dopisni seji dne 18. 10. 2017 sprejela predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga je posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po  rednem postopku. Namen zakona je, da se celostno uredi status ter pospeši razvoj nevladnih  organizacij. Več o novostih, ki jih prinaša zakon, lahko preberete tukaj.

Osnutek Zakona o nevladnih organizacijah v javni razpravi

Javna razprava o osnutku Zakona o nevladnih organizacijah je potekala od 28. 11. 2016 do 12. 1. 2017.

 

 

 

Medresorska delovna skupina za pripravo osnutka Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

Ministrstvo za javno upravo je s Sklepom št. 007-153/2015/7 z dne 20. 3. 2015 imenovalo medresorsko delovno skupino za pripravo osnutka Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Delovna skupina je s svojim delom pričela na prvi seji, ki je potekala 3. 4. 2015, na kateri je bilo dogovorjeno, da bo izhodišče za pripravo zakona osnutek Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu, ki so ga pripravile nevladne organizacije pod okriljem CNVOS.

 

 

Medresorska delovna skupina za pripravo osnutka ZNVO

Poglavitne rešitve predloga zakona so:  

  1. Opredelitev pojma "nevladna organizacija" upoštevajoč ključne strateške domače in tuje dokumente (to je dokumente Vlade Republike Slovenije, Evropske komisije in Sveta Evrope), ki so ta pojem že opredelili. 
  2. Opredelitev enotnih pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru sedanje zakonske ureditve, ki velja za društva in se je v praksi izkazala za ustrezno.
  3. Opredelitev nekaterih pravic in ugodnosti za organizacije s statusom NVO v javnem interesu, ki bodo spodbudili njihov razvoj in jim omogočili lažje doseganje javnokoristnih ciljev.
  4. Zagotovitev pogojev za sprejem razvojnih dokumentov s področja razvoja NVO.
  5. Vzpostavitev enotne in ažurne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi AJPES.

 

 

Zapisniki