Skoči na vsebino

PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Aktualno stanje

Nazadnje osveženo, 30. 1. 2018

 

Predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva je bil potrjen na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, dne 14. 9. 2017. Objavljamo tudi ukrepe, ki so jih predlagali posamezni resorji. 

 

 

Nacionalna konferenca »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«

 

Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta 11. 4. 2016 organizirala nacionalno konferenco, na kateri so predstavniki nevladnih organizacij podali predloge in pripombe na strateški okvir, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

 

Namen nacionalne konference je bila refleksija in dopolnitev strateškega okvirja ter vizije. Udeleženke in udeleženci so debatirali o podpornem okolju za delo in razvoj NVO, vlogi NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, medsektorskih partnerstvih NVO ter o sodbujanju različnih oblik postovoljstva tako na lokalni kakor na nacionalni ravni.

 

Obljavljamo komentarje in predloge, podane na konferenci, ki jih bo Ministrstvo za javno upravo smiselno upoštevalo pri nadaljnjem oblikovanju strategije.

 

 

Predstavitve:

- Strateški okvir Strategije razvoja NVO in prostovoljstva

 

Gradivo:

- Vizija razvoja NVO in prostovoljstva

- Strateški okvir

 

 

Zaključki delovnih skupin 10. Slovenskega kongresa prostovoljstva

Osrednja tema 10. kongresa slovenskega prostovoljstva je bila posvečena pripravi prostovoljske strategije.

 

Predstavniki prostovoljcev, javnih institucij ter področnih strokovnjakov so v šestih tematskih delovnih skupinah identificirali ukrepe in korake, ki naj bi strateško prispevali h krepitvi kakovostnega prostovoljstva.

Partnerstvo ključno za pripravo Strategije prostovoljstva

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s prostovoljskimi organizacijami in drugimi deležniki pripravlja Strategijo prostovoljstva, ki je del širše Strategije za razvoj nevladnih organizacij, prostovoljskih organizacij in prostovoljstva.

 

S tem v zvezi je Slovenska filantropija – združenje za  promocijo prostovoljstva, v sodelovanju z ministrstvom, 27.11.2015 organizirala 10. Slovenski prostovoljski kongres, katerega osrednja tema je bila priprava prostovoljske strategije.

 

Uvodni govorniki so opozorili na vlogo prostovoljstva pri graditvi medsebojne solidarnosti in s tem povezane odgovornosti,  kar je eden ključnih gradnikov družbene kohezivnosti. Predsednik Republike g. Borut Pahor in državni sekretar mag. Janko Burgar sta v nagovoru še posebej izpostavila pomen sodelovanja med različnimi deležniki za doseganje celovitih rešitev, usmerjenih v zagotavljanje dobrobiti za državljanke in državljane v RS.

 

V tem duhu so potekale tudi priprave na kongres. Z namenom, da v proces vključimo evropsko dimenzijo, smo k sodelovanju povabili predstavnika največje EU prostovoljske mreže CEV, g. Marka Paunovića, ki je moderiral proces na strateški delavnici, na kateri so sodelovali predstavniki prostovoljskih organizacij in javnih institucij. Skupina je identificirala ključna področja pomembna za krepitev in razvoj prostovoljstva in sicer: kakovost, večja prepoznavnost pomena in vloge prostovoljstva, potrebna finančna sredstva in evidentiranje prostovoljstva.  Evidentiranje namreč omogoča izvajanje analiz, kot podlage za sprejemanje bodočih ukrepov glede nadgraditve obstoječih prostovoljskih politik.

 

Kongres je potekal na participatoren način. Delovne skupine so pozornost usmerile v evidentiranje ukrepov za krepitev kakovostnega prostovoljstva na ključnih vsebinskih področjih kot so: prostovoljstvo med mladimi ter v šolah, v zdravstvenih ustanovah ter v bolnišnicah, med starejšimi in za starejše, prostovoljstvo na socialnem področju in prostovoljstvo kot ukrep aktivacije brezposelnih in drugih ranljivih skupin.

 

Pomemben rezultat kongresa je bila tudi vzpostavitev partnerstva med prostovoljskimi organizacijami, strokovnjaki in javnimi institucijami. Partnerski odnos je vplival na visoko motiviranost udeležencev in prispeval h kakovostnim zaključkom delovnih skupin. Zaključki bodo dobili zasluženo mesto v nadaljnjem procesu priprave strategije prostovoljstva. 

 

 

Nacionalna konferenca

Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020


Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta organizirala nacionalno konferenco z naslovom Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020. Potekala je v torek, 21. aprila 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

 

Konferenca je bila namenjena začetku priprave strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva, predstavitvi procesa priprave strategije in izmenjavi pogledov na razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva.

 
Konferenca je odprla prostor novim idejam in pogledom, še posebej, ker so na njej poleg predstavnikov nevladnih organizacij sodelovali predstavniki ministrstev ter občin. Potekala je po metodi odprtega prostora. Udeleženci so bili pozvani, da prispevajo predloge za teme, ki jih želijo obravnavati. V treh časovnih terminih je bilo obravnavanih 27 aktualnih tem. Delo je potekalo v delovnih skupinah, kjer so si udeleženci izmenjevali ideje in poglede ter ustvarjali predloge ukrepov, ki bodo služili kot delovno gradivo za pripravo strategije

 

Ob zaključku konference je bil izoblikovan nabor prednostnih ukrepov.