Skoči na vsebino

SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PROSTOVOLJSTVA, PROSTOVOLJSKIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade o zadevah s področja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

 

Sestavlja ga 23 članov in sicer: enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe.

 

Predsednik Sveta je predstavnik nevladnih organizacij.

 

Strokovne in tehnično-administrativne naloge za Svet opravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

 

 

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Poslovnik Sveta

Posredovanje pobud Svetu

 

Kontakti:

Tina Divjak, predsednica Sveta: tina.divjak(at)cnvos.si

Špela Turk, sekretarka Sveta: spela.turk(at)gov.si

 

PROGRAM DELA SVETA ZA LETO 2015

 

 

SEJE SVETA