Skoči na vsebino

ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Državni zbor sprejel predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Nazadnje osveženo 27. 3. 2018

 

Državni zbor je na redni marčevski seji dne 20. 3. 2018 sprejel predlog Zakona o nevladnih organizacijah.

 

Poglavitne rešitve zakona so:  

  1. Opredelitev pojma "nevladna organizacija" upoštevajoč ključne strateške domače in tuje dokumente, ki so ta pojem že opredelili. 
  2. Opredelitev enotnih pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru sedanje zakonske ureditve, ki velja za društva in se je v praksi izkazala za ustrezno.
  3. Opredelitev nekaterih pravic in ugodnosti za organizacije s statusom NVO v javnem interesu, ki bodo spodbudili njihov razvoj in jim omogočili lažje doseganje javnokoristnih ciljev.
  4. Zagotovitev pogojev za sprejem razvojnih dokumentov s področja razvoja NVO.
  5. Vzpostavitev enotne in ažurne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi AJPES.
  6. Ustanovitev proračunskega sklada za razvoj NVO.

Zakon je objavljen v Uradnem listu št. 21/2018, z dne 30 .3. 2018. Veljati začne 15. dan po objavi.

VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Nazadnje osveženo, 16. 1. 2018

 

Vlada RS je  na dopisni seji dne 18. 10. 2017 sprejela predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga je posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po  rednem postopku. Namen zakona je, da se celostno uredi status ter pospeši razvoj nevladnih  organizacij. Več o novostih, ki jih prinaša zakon, lahko preberete tukaj.

Osnutek Zakona o nevladnih organizacijah v javni razpravi

Javna razprava o osnutku Zakona o nevladnih organizacijah je potekala od 28. 11. 2016 do 12. 1. 2017.

 

 

Medresorska delovna skupina za pripravo osnutka Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

Ministrstvo za javno upravo je s Sklepom št. 007-153/2015/7 z dne 20. 3. 2015 imenovalo medresorsko delovno skupino za pripravo osnutka Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Delovna skupina je s svojim delom pričela na prvi seji, ki je potekala 3. 4. 2015, na kateri je bilo dogovorjeno, da bo izhodišče za pripravo zakona osnutek Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu, ki so ga pripravile nevladne organizacije pod okriljem CNVOS.

 

Zapisniki