Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Izjava

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg*

 

Izjava po četrtem odstavku 31. člena, drugem odstavku 32. člena, ali drugem odstavku 33. člena ZNOrg, da je ustanovni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg.

Izjava je namenjena:

 • društvom, zvezam društev, mladinskim svetom, zavodom in ustanovam, ki so  imele na dan 14. 4. 2018 status društva v javnem interesu ali temu podobnem status (31. člen ZNorg),
 • društvom in drugim organizacijam, ki so imele  na dan 14. 4. 2018 podeljen status invalidske organizacije po Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ali status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) (32. člen ZNorg),
 • društvom, za katera je dne 14. 4. 2018 zakon določal, da je dejavnost, ki jo izvaja, v javnem interesu (ta pogoj ni izpolnjen, če je zakon določal, da je organizacija ali njena dejavnost dobrodelna, splošnokoristna ali humanitarna) (33. člen ZNorg).

 

Zakon o nevladnih organizacijah v veljavi

Nazadnje osveženo 17. 4. 2018

 

14. aprila je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 21/2018, dne 30. marca 2018. Zakon v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Poenoteni so tudi pogoji za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove). 
 
Bistvene novosti, ki jih prinaša zakon:

 1. opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo;
 2. uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu;
 3. opredeljuje pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu;
 4. opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, med drugim obveznost poročanja na dve leti;
 5. opredeljuje pravice in ugodnosti za nevladne organizacije v javnem interesu, med drugim prednost pri javnih razpisih;
 6. vzpostavlja evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo javno dostopna od 14. januarja 2019 dalje;
 7. opredeljuje subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije ( horizontalna mreža, regionalna stičišča, vsebinske mreže NVO);
 8. vzpostavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Ministrstvo za javno upravo, kot pristojen resor za delovanje nevladnih organizacij bo skladno z zakonom v roku enega meseca od njegove uveljavitve to je do 14. maja 2018 objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov sofinanciralo trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah ter trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
 
 

 

Državni zbor sprejel predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Nazadnje osveženo 27. 3. 2018

 

Državni zbor je na redni marčevski seji dne 20. 3. 2018 sprejel predlog Zakona o nevladnih organizacijah.

 

Poglavitne rešitve zakona so:  

 1. Opredelitev pojma "nevladna organizacija" upoštevajoč ključne strateške domače in tuje dokumente, ki so ta pojem že opredelili. 
 2. Opredelitev enotnih pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru sedanje zakonske ureditve, ki velja za društva in se je v praksi izkazala za ustrezno.
 3. Opredelitev nekaterih pravic in ugodnosti za organizacije s statusom NVO v javnem interesu, ki bodo spodbudili njihov razvoj in jim omogočili lažje doseganje javnokoristnih ciljev.
 4. Zagotovitev pogojev za sprejem razvojnih dokumentov s področja razvoja NVO.
 5. Vzpostavitev enotne in ažurne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi AJPES.
 6. Ustanovitev proračunskega sklada za razvoj NVO.

Zakon je objavljen v Uradnem listu št. 21/2018, z dne 30 .3. 2018. Veljati začne 15. dan po objavi.

VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Nazadnje osveženo, 16. 1. 2018

 

Vlada RS je  na dopisni seji dne 18. 10. 2017 sprejela predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga je posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po  rednem postopku. Namen zakona je, da se celostno uredi status ter pospeši razvoj nevladnih  organizacij. Več o novostih, ki jih prinaša zakon, lahko preberete tukaj.

Osnutek Zakona o nevladnih organizacijah v javni razpravi

Javna razprava o osnutku Zakona o nevladnih organizacijah je potekala od 28. 11. 2016 do 12. 1. 2017.

 

 

Medresorska delovna skupina za pripravo osnutka Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu

Ministrstvo za javno upravo je s Sklepom št. 007-153/2015/7 z dne 20. 3. 2015 imenovalo medresorsko delovno skupino za pripravo osnutka Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Delovna skupina je s svojim delom pričela na prvi seji, ki je potekala 3. 4. 2015, na kateri je bilo dogovorjeno, da bo izhodišče za pripravo zakona osnutek Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Osnutek so pripravile nevladne organizacije pod okriljem CNVOS.

 

Zapisniki