Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O PROSTOVOLJSTVU

Javnim zavodom, s sprejetim posebnim prostovoljskim programom, je od 3. oktobra 2016 že omogočen vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

Nazadnje osveženo, 19. 9. 2017

 

V mesecu novembru 2015 sprejeta novela Zakona o prostovoljstvu med drugim ureja tudi prostovoljsko delo v organizacijah s prostovoljskim programom. Skladno z drugim odstavkom 7. člena se lahko na  podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje  je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno. Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe.


Sprememba zakona prinaša administrativno razbremenitev na način, da se navedene organizacije s prostovoljskim programom same vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom in enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročila o prostovoljstvu skladno s prvim odstavkom 41. člena zakona. Organizacije s prostovoljskim programom, ki se bodo vpisale v vpisnik do 31. 12. 2016, bodo tako za leto 2016 poročale preko spletnega portala skupaj s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

 

 

Novela Zakona o prostovoljstvu

Z Zakonom o prostovoljstvu, sprejetim februarja 2011, se je področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno uredilo: določeni so bili minimalni pogoji za prostovoljce in prostovoljske organizacije, za organiziranje in opravljanje organiziranega prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagotavljanje njihove varnosti, povračilo stroškov, spremljanje in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje).

 

Pri izvajanju zakona v praksi ter ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu se je pokazalo, da nekatere zakonske določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva. Vsled temu je bila v začetku leta 2014 na Ministrstvu za notranje zadeve ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu.

 

Konec oktobra 2015 je Državni zbor sprejel novelo Zakona o prostovoljstvu, ki gre predvsem v smeri poenostavitve poročanja o opravljenem prostovoljskem delu, urejuje izvajanje prostovoljskega dela v javnih zavodih ter uvaja manjše spremembe pri kazenskih določbah.

Seznam prostovoljskih organizacij

Na podlagi 1. odstavka 38. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 - popr., v nadaljnjem besedilu: ZProst) objavljamo povezavo na seznam prostovoljskih organizacij, vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij. Vpisnik je dostopen na spletnih straneh AJPES.