Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

 

OBVESTILO

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019. Vse naše novejše objave najdete na novem spletnem mestu. 

Povezava do objav prostih delovnih mest od 1. julija 2019 dalje.

 

 

Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi in organizacije, ki objavljajo posamezna prosta delovna mesta. Rok za prijavo je določen s posameznim razpisom in velja ne glede na trajanje objave na teh straneh.

 

 

  

Navodilo kadrovskim službam:

Prosimo, da nas o prostih delovnih mestih obveščate na naslov: gp.mju(at)gov.si, z nazivom zadeve "Interni / javni natečaj", zaposlene pa dodatno opozorite na naslov, na katerem dobijo informacije o prostih delovnih mestih.

 

 

 

Za pregled aktualnih objav prostih delovnih mest prosimo uporabite levi glavni meni, kjer označite ustrezno izbiro. V kolikor ni na voljo nobene izbire, to pomeni, da v izbrani kategoriji trenutno ni aktualne objave za prosta delovna mesta.

 

 

ZAPOSLOVANJE V UPRAVI  

 

 

Interni trg dela

 

V skladu s petim odstavkom 158. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB3 in nasl.) in na podlagi 7. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10 - v nadaljevanju uredba), objavljamo v rubriki  Javni uslužbenci, ki jih organi predlagajo za premestitev (stopnje in smeri izobrazbe ter delovne izkušnje javnih uslužbencev), ki so na razpolago za premestitev v drug organ državne uprave oziroma organ, ki je z vlado sklenil dogovor o vključitvi v interni trg dela.

 

Če javni uslužbenec, ki je uvrščen na interni trg dela, ustreza pogojem za zasedebo delovnega mesta in ima po oceni predstojnika ustrezna znanja, veščine in sposobnosti, se lahko premesti v skladu s 17. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih.

 

  • Podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah javnih uslužbencev, ki sami želijo oz. iščejo premestitev v drug organ


Interni natečaji

 

Prosta delovna mesta v rubriki "Interni natečaji" objavljamo zaradi možnosti premeščanja uslužbencev v okviru državne uprave na podlagi Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10).

 

Na interni natečaj se lahko prijavijo uradniki, imenovani v uradniški  naziv,  ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto, medtem ko strokovno-tehnični javni uslužbenci ne morejo kandidirati na uradniško delovno mesto prek internega natečaja.

 

Pri internih natečajih se državljanstva, nekaznovanosti  in dejstva, da proti njemu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne določa kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.  

 

V internem natečaju lahko poleg organov državne uprave sodelujejo tudi drugi državni organi in uprave lokalnih skupnosti, ki pristopijo k "Dogovoru o vključitvi v interni trg dela". K dogovoru pristopijo tako, da izpolnjeno pristopno izjavo pošljejo na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

 

 

 

Javni natečaji

 

Rubrika "Javni natečaji" je zbir objav javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest, ki jih organi državne uprave objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

 

Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.

 

Za razliko od internih natečajev, na katere se lahko prijavljajo le že zaposleni v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, se lahko na javne natečaje prijavi vsakdo.

 

 

Objave drugih prostih delovnih mest  

    

V tej rubriki objavljamo prosta strokovno-tehnična delovna mesta za nedoločen in za določen čas ter uradniška delovna mesta za določen čas. Na ta delovna mesta lahko kandidirajo tako zaposlenih javni uslužbenci kot zunanji kandidati. Če je na strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas izbran strokovno-tehnični javni uslužbenec, je možno izvesti premestitev, sicer se izvede nova zaposlitev.

 

Za uradniška delovna mesta za določen čas so pogoji enaki kot za uradniška delovna mesta za nedoločen čas, torej tudi državljanstvo, nekaznovanost in dejstvo, da proti njemu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Postopek izbire pa je enak kot pri zaposlitvi na strokovno-tehnično delovno mesto. 

 

Pri strokovno-tehničnih delovnih mestih se kot pogoj za delovno mesto določi zahteve iz sistemizacije delovnih mest, ne pa tudi državljanstva, nekaznovanosti in dejstva, da proti njemu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

 

Objave posebnih javnih natečajev iz pristojnosti Uradniškega sveta

 

Posebni javni natečaj za položaje iz četrtega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje Uradniški svet. Natečajni postopek začne predstojnik, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, to pa pomeni, da za  generalne direktorje, generalne sekretarje, predstojnike organov v sestavi ministrstev in direktorje agencij začne postopek pristojni minister. Za predstojnike vladnih služb, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade, začne poseben natečajni postopek predsednik vlade, za ostale predstojnike vladnih služb pa generalni sekretar vlade. Za načelnike upravnih enot začne poseben natečajni postopek minister, pristojen za upravo, za direktorje javnih agencij in druge položaje oz. funkcije po posebnih zakonih pa začne poseben natečajni postopek svet agencije oz. s posebnim zakonom določen organ.

 

 

Zaposlitve v tujini

 

V rubriki "Zaposlitve v tujini" so objavljene informacije o zaposlitvah v tujini, tj. v ustanovah Evropske unije (Evropski parlament, Europol, evropska sodišča, agencije...) in v drugih mednarodnih organizacijah.

 

Praviloma se na razpisana delovna mesta lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, sicer pa so razpisni pogoji sestavni del posameznih objav prostih delovnih mest.