Skoči na vsebino

JAVNI NATEČAJI

 

Na tej strani so zbrane objave javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest, ki jih organi državne uprave objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

 

Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.

 

Za razliko od internih natečajev, na katere se lahko prijavijo le že zaposleni v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, se lahko na javne natečaje prijavi vsakdo.

 

Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi, ki objavljajo posamezna prosta delovna mesta. Rok za prijavo je določen s posameznim razpisom in velja ne glede na trajanje objave na tej strani.

 

 


 

 


Upravna enota Koper: SVETOVALEC v Referatu za osebna stanja in migracije na Oddelku za upravne notranje zadeve


- objavljeno: 19. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT: VODJA SEKTORJA v Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, DM 4605


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Geodetska uprava Republike Slovenije: SVETOVALEC (m/ž) na Območni geodetski upravi Murska Sobota


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Uprava Republike Slovenije za javna plačila: VIŠJI SVETOVALEC, šifra DM 570, v Uradu UJP, Sektorju za plačilne storitve, Oddelku za podporo plačilnim storitvam


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Uprava Republike Slovenije za javna plačila: VIŠJI SVETOVALEC (svetovalec za poslovanje s PU), šifra DM 626, v Območni enoti UJP Slovenska Bistrica


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Uprava Republike Slovenije za javna plačila: VIŠJI SVETOVALEC, šifra DM 5805, v Uradu UJP, Službi za pravne, kadrovske in splošne naloge ter financiranje, Oddelku za načrtovanje in financiranje


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: SEKRETAR - POMOČNIK DIREKTORJA URADA v Uradu za izvajanje kohezijske politike (šifra DM 14079 – TP OP EKP)


- objavljeno: 17. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni