Skoči na vsebino

OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST

Na tej strani se objavljaljo prosta delovna mesta v skladu s postopkom, določenim v Zakonu o delovnih razmerjih, po katerem se v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih izvajajo postopki za novo zaposlitev strokovno - tehničnih delovnih mest in za uradniška delovna mesta za določen čas.

 

Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi, ki objavljajo posamezna prosta delovna mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo: LOVSKI INŠPEKTOR V OBMOČNI ENOTI MURSKA SOBOTA - za določen čas


- objavljeno: 12. 12. 2018 - rok za prijavo: 8 dni

Inšpektorat Republike Slovenije za delo: FINANČNIK VI v Inšpektoratu Republike Slovenije za delo – Službi za splošne, kadrovske in finančne zadeve ter informatiko


- objavljeno: 12. 12. 2018 - rok za prijavo: 3 dni

Ministrstvo za obrambo: SVETOVALEC za delo na EU projektih v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za civilne zmogljivosti in krizno odzivanje - za določen čas


- objavljeno: 12. 12. 2018 - rok za prijavo: 8 dni

Agencija Republike Slovenije za okolje: OKOLJSKI INŽENIR II (m/ž) v Oddelku za upravljanje informacijskih sistemov


- objavljeno: 12. 12. 2018 - rok za prijavo do vključno petka, 28. 12. 2018

Statistični urad Republike Slovenije: ANALITIK VII/1 v Sektorju za makroekonomske statistike, v Oddelku za statistiko cen - za določen čas


- objavljeno: 11. 12. 2018 - rok za prijavo: 8 dni

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE: PODSEKRETAR V SLUŽBI ZA SISTEMSKO PRAVNO UREJANJE - za določen čas


- objavljeno: 10. 12. 2018 - rok za prijavo: 8 dni

Ministrstvo za obrambo: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - lektor v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo


- objavljeno: 10. 12. 2018 - rok za prijavo: 8 dni