Skoči na vsebino

OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST

Na tej strani se objavljaljo prosta delovna mesta v skladu s postopkom, določenim v Zakonu o delovnih razmerjih, po katerem se v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih izvajajo postopki za novo zaposlitev strokovno - tehničnih delovnih mest in za uradniška delovna mesta za določen čas.

 

Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi, ki objavljajo posamezna prosta delovna mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: 6 delovnih mest PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: 10 delovnih mest PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT - za določen čas v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: 14 delovnih mest PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: 5 delovnih mest PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas v ZAVODU ZA PRESTAJANJE MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA IN KAZNI ZAPORA CELJE


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: 2 delovni mesti PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT (moški/ženska), za določen čas v Prevzgojnem domu Radeče


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: 6 delovnih mest PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Sektorju za tretma, Oddelku za varnost


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT, za določen čas, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (8 delovnih mest)


- objavljeno: 15. 2. 2019 - rok za prijavo: 10 dni