Skoči na vsebino

OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST

Na tej strani se objavljaljo prosta delovna mesta v skladu s postopkom, določenim v Zakonu o delovnih razmerjih, po katerem se v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih izvajajo postopki za novo zaposlitev strokovno - tehničnih delovnih mest in za uradniška delovna mesta za določen čas.

 

Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi, ki objavljajo posamezna prosta delovna mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: PRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT (ž), za določen čas v Prevzgojnem domu Radeče - za določen čas


- objavljeno: 19. 4. 2019 - rok za prijavo: 10 dni

Upravna enota Trebnje: SVETOVALEC (šifra DM 50) v Oddelku za upravne notranje zadeve


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Upravna enota Trebnje: SVETOVALEC (šifra DM 48) v Oddelku za upravne notranje zadeve


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Uprava Republike Slovenije za javna plačila: TEHNIK V, šifra DM 5803, v Uradu UJP, Službi za pravne, kadrovske in splošne naloge ter financiranje, Oddelku za pravne, kadrovske in splošne naloge


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 15 dni

Uprava Republike Slovenije za javna plačila: SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI, šifra DM 596, v Uradu UJP, Sektorju za informacijsko tehnologijo, Oddelku za podporo


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 15 dni

Ministrstvo za javno upravo: SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 - II (šifra DM 58982) v Direktoratu za informatiko, Sektorju za komunikacije, Oddelku za lokalna omrežja


- objavljeno: 18. 4. 2019 - rok za prijavo: 12 dni

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije: SVETOVALEC (m/ž) v Službi za pravne zadeve na Glavnem uradu - za polni delovni čas za določen čas


- objavljeno: 16. 4. 2019 - rok za prijavo: 20 dni