Skoči na vsebino

OBJAVE DRUGIH PROSTIH DELOVNIH MEST

Na tej strani se objavljaljo prosta delovna mesta v skladu s postopkom, določenim v Zakonu o delovnih razmerjih, po katerem se v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih izvajajo postopki za novo zaposlitev strokovno - tehničnih delovnih mest in za uradniška delovna mesta za določen čas.

 

Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi, ki objavljajo posamezna prosta delovna mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: SVETOVALEC – PRIPRAVNIK v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila, za določen čas 10 mesecev


- objavljeno: 18. 6. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana: VIŠJI SVETOVALEC - PEDAGOG (DM6193), za določen čas, v Sektorju za tretma, v Oddelku za vzgojo


- objavljeno: 18. 6. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo: KOORDINATOR VII/1 (šifra dm: 35) v Probacijski enoti Ljubljana


- objavljeno: 18. 6. 2019 - prijava v roku treh delovnih dni

Ministrstvo za pravosodje: VIŠJI SVETOVALEC v Sekretariatu, Projektni enoti Učinkovito pravosodje (šifra DM -999), zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2022


- objavljeno: 18. 6. 2019 - prijava v roku treh delovnih dni

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA: SVETOVALEC v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Vič-Rudnik Upravne enote Ljubljana (določen čas, krajši delovni čas 4 ure)


- objavljeno: 17. 6. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Ministrstvo za pravosodje: SVETOVALEC (2 delovni mesti) v Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč (šifri DM: 1116 in 1117), zaposlitev za določen čas do 31. 3. 2022


- objavljeno: 17. 6. 2019 - prijava v roku treh delovnih dni

Ministrstvo za notranje zadeve: PERICA II (šifra DM 26943) v Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb, Oddelku za redno vzdrževanje in upravljanje


- objavljeno: 14. 6. 2019 - rok za prijavo: 8 dni