Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVE POSEBNIH JAVNIH NATEČAJEV IZ PRISTOJNOSTI URADNIŠKEGA SVETA

OBVESTILO

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019. Vse naše novejše objave najdete na novem spletnem mestu.

 Povezava do objav prostih delovnih mest od 1. julija 2019 dalje.

 

Poslovnik o delu posebnih natečajnih komisij z dne 13. 10. 2014 v tretjem odstavku 8. členu določa, da se vloga, poslana po elektronski pošti šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem organa. Če je vloga poslana po pošti (npr. priporočeno), tako da je možno izkazati dan odpreme, šteje dan oddaje na pošto za dan, ko je organ prejel vlogo, ne glede na to, ali je dan izteka roka sobota, nedelja, praznik ali drug z zakonom določen prost dan. 

 

Rok za prijavo je po svoji naravi materialnopravi rok, zato zanj ne veljajo pravila o podaljšanju roka, če  se le-ta izteče na nedelavnik, kot bi to veljalo v procesnih rokih v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 

Za vse posebne javne natečaje, objavljene po 1. maju 2016 veljajo Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0130-5/2015/5 z dne 11. 4. 2016.

Trenutno ni objavljenih novic.