Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

                                                                                                                             Nazadnje osveženo 4.10.2017

 

SEKTOR ZA PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

 

 Delovna področja:

•    spremljanje izvajanja plačnega sistema in priprava predlogov ukrepov,
•    priprava in usklajevanje zakonskih in podzakonskih predpisov z delovnega področja sektorja za plače v javnem sektorju,
•    priprava predlogov sprememb oz. aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (KPdej) – tarifni del,
•    podpora in koordinacija pogajanj o KPJS in KPdej in usklajevanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in podzakonskih predpisov,
•    priprava pojasnil oz. mnenj v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in neposredno zagotavljanje strokovne pomoči uporabnikom,

•    priprava odločitev ministra za javno upravo glede ugovorov zoper zapisnike inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev,
•    spremljanje podatkov in izvajanje kontrole posredovanih podatkov s strani uporabnikov proračuna v sistem ISPAP,
•    izvedba analiz na podlagi podatkov o plačah v javnem sektorju v sistemu ISPAP in zagotavljanje izračuna finančnih učinkov posameznih ukrepov na področju plač v javnem sektorju, 

•    zgotavljanje javnosti podatkov o plačah v javnem sektorju,

•    sodelovanje z resornimi ministrstvi v postopkih nadzora nad izvajanjem predpisov na podlagi ZSPJS, KPJS in izvršilnih predpisov, sprejetih na podlagi ZSPJS,   
•    sodelovanje pri usposabljanju oziroma izpopolnjevanju javnih uslužbencev s področja plačnega sistema v javnem sektorju,
•    mednarodno sodelovanje s področja plačnega sistema v javnem sektorju in socialnega dialoga.
 

 

Stran Sektorja za plače v javnem sektorju je oblikovana tako, da se začne z aktualnimi objavami, kjer so objavljena vsa najnovejša pojasnila v zvezi s plačnim sistemom, nadaljuje se z veljavnimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki predstavljajo normativni okvir plačnega sistema, nato pa sledijo vsebinska področja, ki se začnejo s katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov in se končajo z drugimi informacijami.

Posebna pozornost je namenjena metodološki podpori uporabnikom, zato  se pod rubriko obračun plač funkcionarjev in javnih uslužbencev, nahajajo spremembe plačnih lestvic, izračuni ter simulacije.

 

Spletna aplikacija portal plač javnega sektorja omogoča pregled in analizo podatkov o masah posameznih tipov in virov sredstev, ki jih proračunski uporabniki obračunavajo pri plačah zaposlenih v javnem sektorju v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

 

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je vzpostavljen na podlagi EU Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ter predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Na portalu objavljajo podatke vsi organi javnega sektorja in sicer po posameznih področjih. Objavljeni so tudi podatki s področja plač.

 

Javnost plač se zagotavlja z mesečnim objavljanjem podatkov o plačah na portalu OPSI-odprti podatki Slovenije.

 

 

Pojasnila v zvezi z drugimi prejemki oziroma povračili iz delovnega razmerja v javnem sektorju so objavljena na naslednji povezavi: Uslužbenski sistem

 
Vprašanja v zvezi s plačnim sistemom pošiljajte na naš uradni naslov gp.mju(at)gov.si.