Skoči na vsebino

AKTUALNO V ZVEZI S PLAČNIM SISTEMOM

Spoštovani,

 

V tej rubriki objavljamo vsa najnovejša pojasnila, ki se nanašajo na plačni sistem.

 

Pojasnila v tej rubriki bodo objavljena na tej strani zgolj tri mesece.  Po preteku tega časa pa se bodo pojasnila nahajala pod posamezno vsebinsko rubriko.

 

Pojasnila glede posameznih vprašanj plačnega sistema oziroma pojasnila v zvezi z drugimi prejemki oziroma povračili v javnem sektorju (povračilo stroškov in drugih osebnih prejemkov) so objavljena tudi na naslednji povezavi "uslužbenski sistem".  

 

NOVO:

 

Obdobno poročilo o delu Komisije za razlago KPND in predlog podpisnikom Aneksa h KPND glede dnevnic za službena potovanja v državi (23.06.2016)

 

Koncept odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja, sprejet na seji pogajalske komisije dne 3.2.2016

 

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
 

Določitev osnovne plače (PR) ob prehodu na drugo delovno mesto oziroma ob napredovanju v naziv v času interventnih ukrepov