Skoči na vsebino

DELOVNA USPEŠNOST

 

VRSTE DELOVNE USPEŠNOSTI:

 

– redna delovna uspešnost

– delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 

– delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

  

 

POJASNILA

  

DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA

 

 

REDNA DELOVNA USPEŠNOST (plačna skupina B)

 

DELOVNA USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU