Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DODATKI

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 23. členu določa, da javnim uslužbencem pripadajo naslednji dodatki:

 

1. položajni dodatek,
2. dodatek za delovno dobo,
3. dodatek za mentorstvo,
4. dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
5. dodatek za dvojezičnost,
6. dodatki za manj ugodne delovne pogoje,
7. dodatki za nevarnost in posebne obremenitve in
8. dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.


Dodatki so za javne uslužbence opredeljeni v Kolektivni pogodbi za javni sektor v členih od 35. do 48. člena, položajni dodatek pa je določen z Uredbo o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence.

 

Pregled višin dodatkov v javnem sektorju (18.4.2017) 

 

Razlaga dodatkov Komisije za razlago KPJS

 

 

KAKO SE OBRAČUNAVAJO IN IZPLAČUJEJO DODATKI?

 

Dodatki se izplačujejo v višini določeni z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor. V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za obračun dodatka osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja. Več o obračunu dodatkov najdete v Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in na povezavi obračun plač.

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI