Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGE INFORMACIJE

Stališče MPJU glede plačila stavke

 

Zakon o stavki v drugem odstavku 13. člena določa, da delavci, ki sodelujejo v stavki, uveljavljajo temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače. Praviloma torej delavci v času stavke nimajo pravice do plače, razen če ni drugače določeno v kolektivnih pogodbah ali splošnih aktih, kar zakon v tretjem odstavku 13. člena izrecno dopušča. Materialno nadomestilo med stavko se lahko uveljavi tudi z dogovorom v sporazumu o prenehanju stavke.

 

V skladu z 19. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 13/93, 34/93, 12/94, 18/94, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 37/97, 40/97, 87/97, 87/97, 3/98, 3/98, 9/98, 9/98, 39/99, 39/99, 122/00, 99/01, 73/03, 115/05 in 57/08) so delavci, upravičeni do nadomestila za čas stavke le, če stavkajo zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe in je kršitev pogodbe ugotovljena s strani pristojnih organov. Nadomestilo jim gre v višini plače, kot da bi delali in gre v breme delodajalca. Predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava morajo pri ugotavljanju pravice do nadomestila plače poleg omenjenega določila Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti upoštevati tudi morebitna določila področnih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov. Nekateri področni zakoni, podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe namreč določajo omejitve pravice do stavke ter naloge, ki jih je med stavko treba opravljati. Ker je samo izvrševanje stavke urejeno drugače, je tudi pravico do nadomestila plače treba presojati na drugačen način.

 

Iz prejetih stavkovnih zahtev, ki jih je prejela Vlada RS, izhaja, da splošna stavka javnega sektorja, ki je napovedana za 23. januar 2013, ni napovedana zaradi neizpolnjevanja oziroma kršitev določil kolektivnih pogodb, temveč predvsem zaradi nestrinjanja z znižanimi sredstvi za plače zaposlenih v javnem sektorju v letih 2013 in 2014 ter s tem povezanimi ukrepi za poslovanje javnega sektorja v okviru nižjih sredstev.