Skoči na vsebino

INTERVENTNI UKREPI

PRAVNA PODLAGA

 1. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16) 
 2. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15)
 3. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS št. 95/14)
 4. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS R) (Uradni list RS, št. 46/13)
 5. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12; ZUJF)
 6. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št. 101/13, 38/14)
 7. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/12, 46/13)
 8. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS,-110/11, 43/12; ZDIU12)
 9. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št.94/10; ZIU)
 10. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize ( Uradni list RS, št. 98/09; ZIUZGK)

 

 DOGOVORI: 

 1. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016)
 2. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15)
 3. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2015 (10.11.2015)
 4. Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (10.12.2014)
 5. Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS št. 46/13)
 6. Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. januarja 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS št. 38/12)
 7. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS št. 89/10)
 8. Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009-november 2011 (pdf) (doc) (28.10.2009)
 9. Dogovor o ukrepih s področja plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 (pdf) (doc) (24.2.2009)

 

STALIŠČA

 

POJASNILA

 

SPORAZUMI

 • Stavkovni sporazum (Uradni list RS št. 46/13)
 • Sporazum o razrešitvi stavkovnih zadev (Uradni list RS, št. 40/12)

 

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA