Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTERVENTNI UKREPI

PRAVNA PODLAGA

 1. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
 2. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16) 
 3. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15)
 4. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS št. 95/14)
 5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS R) (Uradni list RS, št. 46/13)
 6. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12; ZUJF)
 7. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št. 101/13, 38/14)
 8. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/12, 46/13)
 9. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS,-110/11, 43/12; ZDIU12)
 10. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št.94/10; ZIU)
 11. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize ( Uradni list RS, št. 98/09; ZIUZGK)

 

 DOGOVORI: 

 1. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016)
 2. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15)
 3. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2015 (10.11.2015)
 4. Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (10.12.2014)
 5. Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS št. 46/13)
 6. Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. januarja 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS št. 38/12)
 7. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS št. 89/10)
 8. Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009-november 2011 (pdf) (doc) (28.10.2009)
 9. Dogovor o ukrepih s področja plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 (pdf) (doc) (24.2.2009)

 

STALIŠČA

 

POJASNILA

 

SPORAZUMI

 • Stavkovni sporazum (Uradni list RS št. 46/13)
 • Sporazum o razrešitvi stavkovnih zadev (Uradni list RS, št. 40/12)

 

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA