Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ISPAP

PRAVNA PODLAGA

 

 

OBVESTILA, POJASNILA

 

 

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV

  • Gradivo seminarja "Poročanje podatkov o plačah in drugih prejemkih zaposlenih v javnem sektorju, metodologija štetja zaposlenih in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov"»prosojnice«

 

POROČANJE IZPLAČILA TRETJE ČETRTINE V ISPAP

  • Podatke o izplačilu tretje četrtine morajo proračunski uporabniki poročati v ISPAP. Pri poročanju podatkov je potrebno v XML datoteki v polju Oznaka izbrati šifro 3 - Izplačilo tretje četrtine nesorazmerij.
    Več podatkov o poročanju podatkov v ISPAP najdete v 11. točki Pojasnila. Navodilo za izdelavo XML datoteke pa je dostopno na spletni strani AJPES.

ŠIFRANTI, NAVODILA

 

Javna dela se izvajajo skladno z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14-ZPDZC-1), ki določa, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljenev evidenci brezposelnih oseb. Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem – izvajalcem javnih del, ki je lahko tudi proračunski uporabnik.

 

Plače zaposlenih, ki opravljajo javna dela v javnem sektorju, se posredujejo v sistem ISPAP pod šiframi javnih del, ki so navedena spodaj.

 

Šifra javnega dela

Naziv javnega dela

JD00001

Javno delo za I. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00002

Javno delo za II. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00003

Javno delo za III. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00004

Javno delo za IV. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00005

Javno delo za V. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00006

Javno delo za VI. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00007

Javno delo za VII. raven izobrazbe/usposobljenosti