Skoči na vsebino

ISPAP

PRAVNA PODLAGA

 

 

OBVESTILA, POJASNILA

 

 

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV

  • Gradivo seminarja "Poročanje podatkov o plačah in drugih prejemkih zaposlenih v javnem sektorju, metodologija štetja zaposlenih in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov"»prosojnice«

 

POROČANJE IZPLAČILA TRETJE ČETRTINE V ISPAP

  • Podatke o izplačilu tretje četrtine morajo proračunski uporabniki poročati v ISPAP. Pri poročanju podatkov je potrebno v XML datoteki v polju Oznaka izbrati šifro 3 - Izplačilo tretje četrtine nesorazmerij.
    Več podatkov o poročanju podatkov v ISPAP najdete v 11. točki Pojasnila. Navodilo za izdelavo XML datoteke pa je dostopno na spletni strani AJPES.

ŠIFRANTI, NAVODILA

 

Javna dela se izvajajo skladno z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14-ZPDZC-1), ki določa, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljenev evidenci brezposelnih oseb. Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem – izvajalcem javnih del, ki je lahko tudi proračunski uporabnik.

 

Plače zaposlenih, ki opravljajo javna dela v javnem sektorju, se posredujejo v sistem ISPAP pod šiframi javnih del, ki so navedena spodaj.

 

Šifra javnega dela

Naziv javnega dela

JD00001

Javno delo za I. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00002

Javno delo za II. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00003

Javno delo za III. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00004

Javno delo za IV. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00005

Javno delo za V. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00006

Javno delo za VI. raven izobrazbe/usposobljenosti

JD00007

Javno delo za VII. raven izobrazbe/usposobljenosti