Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG FUNKCIJ, DELOVNIH MEST IN NAZIVOV

Katalog je spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.Pri sistemiziranju delovnega mesta oziroma naziva je potrebno dosledno upoštevati četrti odstavek 13. člena ZSPJS in uvrščati delovna mesta oziroma nazive v sistemizacijo v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za proračunskega uporabnika in ne povzemati delovnih mest oziroma nazivov iz kataloga. POJASNILA:

  1. Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb, ki ne veljajo za uporabnika proračuna, je dovoljeno zgolj izjemoma. Več o tem: Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb (10.10.2014)

 

V katalogu FDMN je kot osnovni plačni razred brez napredovanja naveden Plačni razred MIN končno stanje,

kot najvišji možni plačni razred z napredovanjem pa Plačni razred  MAX končno stanje.

 

V aktih, ki so bili uveljavljeni 8.12.2018 (Uradni list RS, št. 80/18) oziroma 12.1.2019 (Uradni list RS, št. 3/19) ter aktih drugih državnih organov (december 2018 – februar 2019) je za delovna mesta in nazive določena pravica do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov, ki jo bodo javni uslužbenci pridobili postopno, in sicer:

- prvi plačni razred povišanja s 1. 1. 2019,

- drugi plačni razred povišanja s 1. 11. 2019,

- tretji in ostali plačni razredi povišanja s 1. 9. 2020.

 

 

Izjeme od zgoraj navedenega pravila glede datumov pridobitve pravice do izplačila višjih plač so navedene v konkretnih stavkovnih sporazumih in na njihovi podlagi sprejetimi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (pdf) (24.5.2019).

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (xls) (24.5.2019).

Katalog delovnih mest za javna dela  (pdf) (13.3.2018).

 

E-Katalog FDMN z navedbo predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, s katerimi se funkcije, delovna mesta oziroma nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede.