Skoči na vsebino

KATALOG FUNKCIJ, DELOVNIH MEST IN NAZIVOV

Katalog je spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.Pri sistemiziranju delovnega mesta oziroma naziva je potrebno dosledno upoštevati četrti odstavek 13. člena ZSPJS in uvrščati delovna mesta oziroma nazive v sistemizacijo v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za proračunskega uporabnika in ne povzemati delovnih mest oziroma nazivov iz kataloga. POJASNILA:

  1. Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb, ki ne veljajo za uporabnika proračuna, je dovoljeno zgolj izjemoma. Več o tem: Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb (10.10.2014)

 

 

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (pdf) (15.9.2018).

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (xls) (15.9.2018).

Katalog delovnih mest za javna dela  (pdf) (13.3.2018).

 

E-Katalog FDMN z navedbo predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, s katerimi se funkcije, delovna mesta oziroma nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede.