Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOMISIJA ZA RAZLAGO KPJS

Sestava komisije za razlago KPJS

  • mag. Nataša BELOPAVLOVIČ, predsednica komisije za razlago KPJS
  • Jadranka ZUPANC, sekretarka komisije za razlago KPJS

Člani:

  • Lidijo APOHAL VUČKOVIČ,
  • Slavica ČEBULAR MUSAR,
  • Katja Knez,
  • Tatjana LABERNIK,
  • Mojca ŠUMER in
  • Bojan ZUPANČIČ.

 

Poslovnik komisije za razlago KPJS

 

 

Komisija za razlago KPJS bo na tem spletnem mestu objavljala obvezne razlage določil KPJS, ki bodo objavljene v Uradnem listu RS.

 

Vprašanja za Komisijo za razlago KPJS pošiljajte na elektronski naslov gp.mju(at)gov.si z oznako "vprašanje za Komisijo za razlago KPJS".

V primeru, da boste vprašanje posredovali po navadni pošti, ga posredujte na naslov "Komisija za razlago KPJS, Tržaška 21, 1000 Ljubljana".

 

1.Razlaga KPJS - 46. člen KPJS (Uradni list RS, 112/08)- dodatek za čas stalne pripravljenosti; dodatek za čas stalne pripravljenosti

2. Razlaga KPJS- 35. člen, 40. člen, 42. člen (Uradni list RS, št. 3/09); dodatek za delovno dobo, dodatek za izmensko delo ter dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

3. Razlaga KPJS-37. člen (Uradni list RS, št. 16/09); dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

4. Razlaga KPJS-35. člen (Uradni list RS, št. 33/09); dodatek za delovno dobo

5. Razlaga KPJS- 36.člen (Uradni list RS, št. 48/09); dodatek za mentorstvo

6. Razlaga KPJS -39. člen KPJS (Uradni list RS, 31/10) - Dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih – deveta alineja prvega odstavka 39. člena KPJS

7. Razlaga KPJS - peta alineja prvega odstavka 39. člena (Uradni list RS, 59/11); Dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov 

8. Razlaga KPJS- 38. člen (Uradni list RS, št. 6/12); Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, prvi odstavek 38. člena;

9. Razlaga KPJS - 37. člen (Uradni list RS, št. 22/13): dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, prvi odstavek 37. člena KPJS;

10. Razlaga KPJS - 40. člen (Uradni list RS, št. 22/13): dodatek za izmensko delo, prvi odstavek 40. člena KPJS;

11. Razlaga KPJS - 41. člen (Uradni list RS, št. 22/13): dodatek za delo v deljenem delovnem času, prvi odstavek 41. člena KPJS;

12. Razlaga KPJS - 37. člen (Uradni list RS, št. 45/14): dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, prvi odstavek 37. člena KPJS

13. Razlaga KPND - 9. člen (Uradni list RS, št. 35/17): Dnevnica za službeno potovanje v tujini

      Razlaga KPND - 6. člen (Uradni list RS, št. 53/17): Opredelitev zavrnitve dodeljenega službenega stanovanja