Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA RAZLAGO KPJS

Sestava komisije za razlago KPJS

  • mag. Nataša BELOPAVLOVIČ, predsednica komisije za razlago KPJS
  • Jadranka ZUPANC, sekretarka komisije za razlago KPJS

Člani:

  • Lidijo APOHAL VUČKOVIČ,
  • Slavica ČEBULAR MUSAR,
  • Katja Knez,
  • Tatjana LABERNIK,
  • Mojca ŠUMER in
  • Bojan ZUPANČIČ.

 

Poslovnik komisije za razlago KPJS

 

 

Komisija za razlago KPJS bo na tem spletnem mestu objavljala obvezne razlage določil KPJS, ki bodo objavljene v Uradnem listu RS.

 

Vprašanja za Komisijo za razlago KPJS pošiljajte na elektronski naslov gp.mju(at)gov.si z oznako "vprašanje za Komisijo za razlago KPJS".

V primeru, da boste vprašanje posredovali po navadni pošti, ga posredujte na naslov "Komisija za razlago KPJS, Tržaška 21, 1000 Ljubljana".

 

1.Razlaga KPJS - 46. člen KPJS (Uradni list RS, 112/08)- dodatek za čas stalne pripravljenosti; dodatek za čas stalne pripravljenosti

2. Razlaga KPJS- 35. člen, 40. člen, 42. člen (Uradni list RS, št. 3/09); dodatek za delovno dobo, dodatek za izmensko delo ter dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

3. Razlaga KPJS-37. člen (Uradni list RS, št. 16/09); dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat

4. Razlaga KPJS-35. člen (Uradni list RS, št. 33/09); dodatek za delovno dobo

5. Razlaga KPJS- 36.člen (Uradni list RS, št. 48/09); dodatek za mentorstvo

6. Razlaga KPJS -39. člen KPJS (Uradni list RS, 31/10) - Dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih – deveta alineja prvega odstavka 39. člena KPJS

7. Razlaga KPJS - peta alineja prvega odstavka 39. člena (Uradni list RS, 59/11); Dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov 

8. Razlaga KPJS- 38. člen (Uradni list RS, št. 6/12); Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, prvi odstavek 38. člena;

9. Razlaga KPJS - 37. člen (Uradni list RS, št. 22/13): dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, prvi odstavek 37. člena KPJS;

10. Razlaga KPJS - 40. člen (Uradni list RS, št. 22/13): dodatek za izmensko delo, prvi odstavek 40. člena KPJS;

11. Razlaga KPJS - 41. člen (Uradni list RS, št. 22/13): dodatek za delo v deljenem delovnem času, prvi odstavek 41. člena KPJS;

12. Razlaga KPJS - 37. člen (Uradni list RS, št. 45/14): dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, prvi odstavek 37. člena KPJS

13. Razlaga KPND - 9. člen (Uradni list RS, št. 35/17): Dnevnica za službeno potovanje v tujini

      Razlaga KPND - 6. člen (Uradni list RS, št. 53/17): Opredelitev zavrnitve dodeljenega službenega stanovanja