Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA RAZLAGO KPND

 

Sestava komisije za razlago KPND

 

Predsednica:
•    dr. Polonca KONČAR, redna profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani.
Predstavniki in predstavnice vlade:
•    Lidija APOHAL VUČKOVIČ, glavna inšpektorica, Inšpektorat za javni sektor, članica,
•    Mojca RAMŠAK PEŠEC,  namestnica članice,

•    Štefka KORADE PURG, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica,
•    mag. Branko VIDIČ, sekretar na Ministrstvu za javno upravo, namestnik članice,

•    Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, generalni sekretar na Ministrstvu za finance, član,
•    Jožica GROM, Ministrstvo za javne finance, namestnica člana.

Predstavniki in predstavnice reprezentativnih sindikatov:
•    Irena ILEŠIČ ČUJOVIČ, SZSVS, članica,
•    Janez TURUK, SDZNS, namestnik članice,

•    Nadja GÖTZ, SVIZ, članica,
•    Jadranka ZUPANC, SVIZ, namestnica članice,

•    Jakob POČIVAVŠEK, generalni sekretar KSS PERGAM,  član,
•    Mitja ŠUŠTAR, GLOSA, namestnik člana.

Sekretarka:
•    mag. Nastja BRELIH, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo.

 

 

Razlage:

 

Drugi akti: 

Poslovnik: 

Poročila: