Skoči na vsebino

NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE, PREMESTITVE

POJASNILAPOJASNILA 

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem:

 

Interventni ukrepi - pojasnila: 

 

 

 

Določitev osnovne plače (PR) ob prehodu na drugo delovno mesto oziroma ob napredovanju v naziv v času interventnih ukrepov: 

 

 

 

Aneks za napredovanje na podlagi:

 

 

 

Določitev plače in napredovanje funkcionarjev

 

 

 

Določitev plačnega razreda (ocenjevanje) po prenehanju mandata javnih uslužbencev plačne skupine B:

 

 

 

Ocenjevanje ter napredovanje ( 4. člen Uredbe):

 

 

Ocenjevanje za pretekla ocenjevalna obdobja:

 

Preizkus ocene (17. a člen ZSPJS):

 

 

 

Določitev plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto (prvi odstavek 19. člena ZSPJS):

 

 

 

Uvrstitev v višji plačni razred na podlagi soglasja (drugi odstavek 19. člena ZSPJS): 

 

 

 

Določitev plačnega razreda (prvi odstavek 20. člena ZSPJS):

 

 

 

Napredovanje v višji naziv (drugi odstavek 20. členaZSPJS):

 

 

Določitev napredovalnega obdobja:

 

Prekinitev delovnega razmerja  in napredovalno obdobje:

 

   

 

Napredovanje javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas (15. člen ZSPJS) (73. člen ZJU) in zaposlenih na projektu

 

 

Število napredovanj v povezavi s 14. členom ZSPJS:

 

 

 

 

Prehod na nov plačni sistem, prevedba: 

 

 

 

  

OCENJEVALNI LISTI v zvezi s prehodnimi določbami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (23.12.2008)

 

- ocenjevalni list

  priloga

 

- ocenjevalni list

  priloga

 

- ocenjevalni list

  priloga

 

-ocenjevalni list

  priloga

 

SKLEP O PREIZKUSU OCENE

- vzorec