Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE, PREMESTITVE

POJASNILAPOJASNILA 

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem:

 

Interventni ukrepi - pojasnila: 

 

 

 

Določitev osnovne plače (PR) ob prehodu na drugo delovno mesto oziroma ob napredovanju v naziv v času interventnih ukrepov: 

 

 

 

Aneks za napredovanje na podlagi:

 

 

 

Določitev plače in napredovanje funkcionarjev

 

 

 

Določitev plačnega razreda (ocenjevanje) po prenehanju mandata javnih uslužbencev plačne skupine B:

 

 

 

Ocenjevanje ter napredovanje ( 4. člen Uredbe):

 

 

Ocenjevanje za pretekla ocenjevalna obdobja:

 

Preizkus ocene (17. a člen ZSPJS):

 

 

 

Določitev plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto (prvi odstavek 19. člena ZSPJS):

 

 

 

Uvrstitev v višji plačni razred na podlagi soglasja (drugi odstavek 19. člena ZSPJS): 

 

 

 

Določitev plačnega razreda (prvi odstavek 20. člena ZSPJS):

 

 

 

Napredovanje v višji naziv (drugi odstavek 20. členaZSPJS):

 

 

Določitev napredovalnega obdobja:

 

Prekinitev delovnega razmerja  in napredovalno obdobje:

 

   

 

Napredovanje javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas (15. člen ZSPJS) (73. člen ZJU) in zaposlenih na projektu

 

 

Število napredovanj v povezavi s 14. členom ZSPJS:

 

 

 

 

Prehod na nov plačni sistem, prevedba: 

 

 

 

  

OCENJEVALNI LISTI v zvezi s prehodnimi določbami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (23.12.2008)

 

- ocenjevalni list

  priloga

 

- ocenjevalni list

  priloga

 

- ocenjevalni list

  priloga

 

-ocenjevalni list

  priloga

 

SKLEP O PREIZKUSU OCENE

- vzorec