Skoči na vsebino

OBRAČUN PLAČ

Mnenja, stališča, odgovori glede obračuna plač plač funkcionarjev in javnih uslužbencev

t3://file?uid=821

VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z PLAČAMI FUNKCIONARJEV

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z PLAČAMI DIREKTORJEV

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE DOLOČITVE IN OBRAČUNA PLAČ

 

MINIMALNA PLAČA

NADOMESTILO

UGOVOR

 14. ČLEN ZSPJS 

REGRES

 

 

Model, simulacija in izračun

Spoštovani,

 

simulacija je pomagalo za informativni izračun za novo zaposlenega javnega uslužbenca.

 

Uporabljiva je samo za izračun prevedbe delovnega mesta novo zaposlenega javnega uslužbenca (brez napredovanj).

 

Simulacija s plačno lestvico, veljavno od 1.1.2011

Simulacija 01012011 (datoteko shranite na svoj lokalni disk) 

 

Testni model za izračun prevedene plače za javne uslužbence in odpravo nesorazmerij v skladu z obračunom plač po ZSPJS

 

 -   Navodilo za uporabo testnega modela za prevedbo (doc),  01.02.11

 -   Testni model za javnega uslužbenca (xls), verzija 01.02.2011-INFORMATIVNI IZRAČUN

Nominalne vrednosti plačnih razredov iz plačnih lestvic po posameznih obdobjih uporabe in višine dodatkov po posameznih obdobjih