Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNE KOLEKTIVNE POGODBE IN ANEKSI

SPLOŠNE POGODBE

KOLEKTIVNE POGODBE

 

Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08), Aneks št. 1 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09), Aneks št. 2 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), Aneks št. 3 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), Aneks št. 4 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10); Aneks št. 5 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 40/12); Aneks št. 6 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 46/13); Aneks št. 7 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 95/14); Aneks  š t.  8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 91/15); Aneks št. 9 h kolektivni pogodbi za javni sektor (uradni list RS 21/17); Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 46/17, Aneks št. 11 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list št. 69/17), Aneks št. 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 80/18)

 

Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM

(Uradni list RS, št. 57/08) 

 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14 in 91/15, 88/16, 80/18)

 

 

KOLEKTIVNE POGODBE IN ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM

POJASNILA:

  1. Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb, ki ne veljajo za uporabnika proračuna, je dovoljeno zgolj izjemoma. Več o tem: Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb (10.10.2014)