Skoči na vsebino

VELJAVNE KOLEKTIVNE POGODBE IN ANEKSI

SPLOŠNE POGODBE

KOLEKTIVNE POGODBE

 

Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08), Aneks št. 1 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09), Aneks št. 2 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), Aneks št. 3 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), Aneks št. 4 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10); Aneks št. 5 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 40/12); Aneks št. 6 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 46/13); Aneks št. 7 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 95/14); Aneks  š t.  8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 91/15); Aneks št. 9 h kolektivni pogodbi za javni sektor (uradni list RS 21/17); Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 46/17, Aneks št. 11 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list št. 69/17), Aneks št. 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 80/18)

 

Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM

(Uradni list RS, št. 57/08) 

 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14 in 91/15, 88/16, 80/18)

 

 

KOLEKTIVNE POGODBE IN ANEKSI H KOLEKTIVNIM POGODBAM

POJASNILA:

  1. Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb, ki ne veljajo za uporabnika proračuna, je dovoljeno zgolj izjemoma. Več o tem: Povzemanje delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb (10.10.2014)