Skoči na vsebino

SKUPNI OCENJEVALNI OKVIR CAF

                                                                  

  

 

Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju (CAF – Common Assessment Framework) je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM. Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije.

 

Od objave modela CAF v letu 2000 je registriranih že preko 3000 javnih organizacij, ki to orodje uporabljajo, več tisoč – v Evropi in zunaj nje – pa je takih, ki CAF uporabljajo za lastne razvoje potrebe. Z namenom odzivanja na pričakovanja uporabnikov in prilagoditve modela nadaljnjemu razvoju orodja in razvoju v družbi in javnemu upravljanju, je bil CAF revidiran trikrat, in sicer v letih 2002, 2006 in 2013.

 

Organizacije, ki pričenjajo z uporabo modela CAF, se želijo razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. Končni cilj modela CAF pa je prispevati k dobremu upravljanju, kajti celovit pristop k obvladovanju kakovosti in modelu CAF ne pomeni samo, da so vsi vidiki delovanja organizacije skrbno ocenjeni, ampak tudi da vsi sestavni elementi vzajemno vplivajo drug na drugega in posledično organizaciji omogočajo izboljšanje in neprestan razvoj. Več informacij je na voljo na spletni povezavi Evropskega inštituta za javno upravo v Maastrichtu: www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=69.

 

 

 

SKUPNI OCENJEVALNI OKVIR ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU – nova verzija CAF 2013 (pdf) 

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

AKTUALNO:

 

Ministrstvo za notranje zadeve (ki je bilo do septembra 2014 pristojno za področje javne uprave) je 1. 4. 2014 organiziralo strokovno konferenco "IZZIVI IN PERSPEKTIVA KAKOVOSTI, DOBRIH PRAKS IN MODELA CAF 2013 V JAVNI UPRAVI".

 

- - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

 

Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost je septembra 2014 na Brdu pri Kranju organizirala seminar za pridobitev dodatnega znanja s področja strateškega načrtovanja in managementa kakovosti v javni upravi z naslovom "In-depth training on enhancing institutional capacity and efficient public administration and the CAF model (Common Assesment Framework)".

 

Več informacij ter novičko o seminarju lahko najdete na naslovu:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/strategija_razvoja_javne_uprave/

 

________________________________________________________________________________________________________