Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET ZA RAZVOJ INFORMATIKE V DRŽAVNI UPRAVI

Nazadnje osveženo 5. 4. 2019

 

OBVESTILO
Obveščamo vas, da do imenovanja novih članov Sveta za razvoj informatike, Svet ne bo izdajal soglasij k predlogom organov državne uprave za izvedbo projektov, nabav, investicijskega vzdrževanja in nadgradenj, ki vključujejo katero koli rešitev na informacijsko-komunikacijskih sistemih državne uprave. V vmesnem času izvaja preglede teh predlogov Direktorat za informatiko na Ministrstvu za javno upravo. Po pregledu vloge oziroma identifikacijskega kartona s pripadajočo dokumentacijo Direktorat za informatiko izda pozitivno ali negativno strokovno mnenje, ki ga pošlje organu v vednost in ravnanje.

 

 

 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01301-1/2015/20, z dne 12. 3. 2015, ustanovila Svet za razvoj informatike v državni upravi (sprememba sklepa 01301-1/2015/31, 23. 11. 2017), ki usmerja razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov.

 

Z ustanovitvijo Sveta je zagotovljena enotna platforma delovanja in sprejemanja konsenza na čim višjem nivoju odločanja, učinkovita koordinacija ter intenzivno izvajanje aktivnosti na operativnem nivoju.

 

Svet za razvoj informatike v državni upravi deluje na podlagi sprejetega poslovnika, ki ureja način in organizacijo dela Sveta, ki ga sestavljajo:
-    strateški svet - SS,
-    koordinativna delovna skupina - KDS in
-    operativna delovna skupina - ODS.
 

 

Organi morajo pred vzpostavitvijo vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli IT rešitev, pridobiti soglasje Sveta. Med te rešitve ne sodijo storitve stacionarne telefonije, mobilne telefonije, IP telefonije, fotokopirne naprave, fotoaparati, projektorji, sistemi za video nadzor, videokonferenčni sistemi, naprave za neprekinjeno napajanje, klimatske naprave, generatorji in podobno.

Svet daje soglasja organom za izvedbo javnih naročil, katerih vrednost presega 20.000 EUR brez DDV.

Organi v ta namen in glede na predmet nabave izpolnijo identifikacijski karton projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje. 

Gradivo organi pošljejo na elektronski naslov svet.it(at)gov.si .

 

Pomembni dokumenti: