Skoči na vsebino

KOORDINATIVNA DELOVNA SKUPINA

 

Naloge koordinativne delovne skupine so:

  • priprava akcijskih načrtov in predlogov za strateški svet,
  • koordinacija in zagotavljanje pogojev za uresničevanje ukrepov in aktivnosti na  področju IT na resornih ministrstvih in vladnih službah,
  • nudenje strokovne pomoči strateškemu svetu.V koordinativno delovno skupino so imenovani:

  • vodja: Renato Golob, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo
  • namestnica vodje: Polona Kobal, namestnica generalnega direktorja, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo
  • državni sekretar ali generalni sekretar na Ministrstvu za finance, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,  Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor, Generalnem sekretariatu Vlade RS, direktor Finančne uprave RS, Geodetske uprave RS, Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Statističnega urada RS, Službe Vlade za zakonodajo, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Informacijski pooblaščenec RS.

 

 Seje koordinativne delovne skupine: