Skoči na vsebino

OPERATIVNA DELOVNA SKUPINA

 

Naloge operativne delovne skupine so:

 • izvajanje aktivnosti in priprava izvedbenih in drugih dokumentov na podlagi akcijskih načrtov,
 • priprava poročil o delu, ki jih posreduje koordinativni delovni skupini v seznanitev in strateškemu svetu v pregled in potrditev,
 • preglede dobrih praks in priprava ukrepov za izboljšave,
 • nudenje strokovne pomoči strateškemu svetu in koordinativni delovni skupini pri odločitvah,
 • sodelovanje pri delu drugih operativnih delovnih skupin in podskupin na področju informatike,
 • priprava mnenj za strateški svet na projekte oziroma javna naročila organov, ki morajo pred vzpostavitvijo vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli IT rešitev, pridobiti soglasje Sveta.

V operativno delovno skupino so imenovani:

 • vodja: mag. Jurij Bertok, generalni direktor, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo,
 • namestnica: Marija Janc, generalna direktorica, Direktorat za javno računovodstvo, Ministrstvo za finance,
 • namestnik vodje: Marko Ambrož, sekretar, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo,
 • namestnica vodje: dr. Polonca Blaznik, sekretarka, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo,
 • vodje informatike oziroma pooblaščene osebe na Generalnemu sekretariatu Vlade RS, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor, organih v sestavi ministrstev, vladnih službah, Policiji ter Akademski in raziskovalni mreži Slovenije.

Seje operativne delovne skupine: