Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKI SVET

 

Strateški svet Sveta za razvoj informatike je odgovoren za vodenje, koordiniranje in nadzor nad razvojem informatike v državni upravi in ima naslednje naloge:
-    vodi, koordinira, usmerja in nadzoruje aktivnosti povezane z razvojem informatike v državni upravi,
-    obravnava in potrjuje strateške usmeritve na področju IT v državni upravi, 
-    potrjuje akcijske načrte in druge izvedbene dokumente,
-    poroča vladi o delu Sveta za razvoj informatike,
-    daje soglasje ministrstvom, organom v njihovi sestavi in vladnim službam, k vsem projektom ali aktivnostim, katerih rezultat je nakup, vzdrževanje, ali razvoj IT opreme in rešitve, ki imajo finančne posledice nad vrednostjo, ki jo določi vlada, razen za informacijsko komunikacijske sisteme iz drugega odstavka 74.a člena Zakona o državni upravi,
-    po potrebi ustanovi operativne delovne skupine ter nadzira njihovo delo.

 

 

Seje strateškega sveta:

 

Organi morajo pred vzpostavitvijo vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli IT rešitev, pridobiti soglasje Sveta. Med te rešitve ne sodijo storitve stacionarne telefonije, mobilne telefonije, IP telefonije, fotokopirne naprave, fotoaparati, projektorji, sistemi za video nadzor, videokonferenčni sistemi, naprave za neprekinjeno napajanje, klimatske naprave, generatorji in podobno.

Svet daje soglasja organom za izvedbo javnih naročil, katerih vrednost presega 20.000 EUR brez DDV.

Organi v ta namen in glede na predmet nabave izpolnijo identifikacijski karton projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje.

Gradivo organi pošljejo na elektronski naslov svet.IT(at)gov.si.