Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRANSPARENTNOST IN DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

Vlada Republike Slovenije se zaveda pomembnosti odprtega in transparentnega delovanja vseh organov javnega sektorja. V skladu z namenom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zato kontinuirano deluje v smeri, ki zagotavlja ohranjanje obstoječe ravni transparentnosti javnega sektorja oziroma se jo z novimi ukrepi trudi še povečati.

 

Transparentnost delovanja organov javnega sektorja se odraža preko:

  • možnosti spletnega dostopa javnosti do podatkov iz javnih evidenc;
  • proaktivnega razširjanja informacij s strani organov;
  • sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov;
  • transparentnosti porabe javnih sredstev ter prizadevanja za integriteto in preprečevanja korupcije;
  • omogočanja dostopa do informacij javnega značaja na podlagi individualne zahteve;
  • omogočanja ponovne uporabe podatkov javnega sektorja preko spletne objave zbirk podatkov v strojno berljivih formatih (open data) ali na podlagi individualne zahteve.

Ministrstvo za javno upravo je sistemsko pristojno za urejanje navedenega področja ter opravlja spodbujevalne in razvojne naloge z namenom transparentnega in odprtega delovanja organov:

  • seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja;
  • svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil ZDIJZ;
  • druge spodbujevalne in razvojne naloge.

 

Ministrstvo za javno upravo nudi predvsem pomoč in svetovanje prosilcem in organom glede tolmačenja ZDIJZ in tudi v primeru medresorskega usklajevanja predlogov predpisov, ki vsebinsko opredeljujejo pravico javnosti dostopa, npr. za določene vrste podatkov.

 

Javnost in odprtost delovanja je predpisana za državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade in druge osebe javnega prava, nosilce javnih pooblastil, izvajalce javnih služb ter za pravne subjekte (gospodarske družbe in druge pravne osebe) pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava.