Skoči na vsebino

PROGRAM VLADE ZA KREPITEV INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI

 

  

1. PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI 2017–2019

 

 

Shema Programa 2017-2019

 

Vsebina programa

 

Program v angleškem jeziku

 

 

- Prvo vmesno poročilo o izvajanju 2017 - 2019 - poročilo.

 

- Drugo vmesno poročilo o izvajanju 2017–2019 - poročilo

 

 

Vodnik za funkcionarje vlade in ministrstev za integriteto - vodnik

 

Integriteta pri javnem naročanju s poudarkom na ukrepih za preprečevanje korupcijskih tveganj- priročnik

 

 

 

2. PROGRAM UKREPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 2015-2016 - ničelna toleranca do korupcije 

 

 

Vsebina programa

 

Program v  angleškem jeziku

 

 

- Prvo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju  2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije - poročilo

 

- Drugo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije - poročilo

 

- Tretje vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije - poročilo

 

- Končno poročilo Vlade RS o izvajanju 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije - poročilo

 

 

Etični kodeks funkcionarjev v vladi in ministrstvih - kodeks

 

Kodeks javnih uslužbencev - kodeks  

 

Zbornice - zagotavljanje transparentnega in učinkovitega delovanja - Poročilo delovne skupine za pripravo analize zborničnega sistema v RS in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic z dne 5. 5. 2015.

 

 

 

3. LOBIRANJE

 

Slovenija je med najbolj naprednimi državami glede sistemske ureditve področja lobiranja, žal pa objavljeni podatki o lobističnih stikih kažejo, da je izvajanje zakona v praksi pomanjkljivo. Enako ugotavlja tudi študija Društva Integriteta – Transparency International Slovenija (Lobiranje v Sloveniji, november 2014), ki poudarja, da prijavljanje lobističnih stikov s strani lobirancev ni dosledno.

 

Lobiranje - kako se pravilno odzvati (letak)

 

Vodnik vsebuje informacije o tem, kdo so registrirani lobisti in kdo lahko nastopa kot neregistrirani lobist, poleg tega vsebuje primere dovoljenega in primere nedovoljenega vplivanja.

 

V zvezi z lobiranjem in prijavo lobističnih stikov je pogosta napačna predstava o tem, kaj lobiranje je in s tem povezana negativna konotacija lobiranja kot takega. Lobiranje, ki se izvaja skladno z zakonom, je namreč povsem legitimna dejavnost, s katero dovoljeni interesi interesnih organizacij, na formalen in transparenten način dostopajo do formalnih centrov odločanja v javnih zadevah. Lobiranje torej pomeni nejavne vendar legitimne vplive na odločanje v zadevah javnega pomena. Obrazci za poročanje lobističnih stikov so objavljeni na spletnih straneh KPK.