Skoči na vsebino

MNENJA

Nazadnje osveženo  6. 2. 2019 

izvajanje Zakona za uravnoteženje javnih financ

letni dopust in druge odsotnosti z dela

povračila stroškov in drugi osebni prejemki

 

      1. Solidarnostna pomoč

     

 

      2. Jubilejna nagrada 

 

      3. Regres za letni dopust  

 

      4. Regres za prehrano

 

 

  

      5. Odpravnina ob upokojitvi in odpravnina po ZUJF 

 

 

      6. Službena potovanja in dnevnice

 

      7. Prevoz na delo

 

      8. Kilometrina

 

     

      9. Nadomestilo za ločeno življenje

 

omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

drugo