Skoči na vsebino

MNENJA

Nazadnje osveženo  24. 4. 2018 

izvajanje Zakona za uravnoteženje javnih financ

letni dopust in druge odsotnosti z dela

povračila stroškov in drugih osebnih prejemkov

 

      1. Solidarnostna pomoč

     

 

      2. Jubilejna nagrada 

 

      3. Regres za letni dopust  

 

      4. Regres za prehrano

 

 

  

      5. Odpravnina ob upokojitvi in odpravnina po ZUJF 

 

 

      6. Službena potovanja in dnevnice

 

      7. Prevoz na delo

 

      8. Kilometrina

 

     

      9. Nadomestilo za ločeno življenje

 

omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril