Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLENI V DRŽAVNI UPRAVI

 

ZAPOSLOVANJE V UPRAVI - AKTUALNO

 

     

PODATKI O ŠTEVILU ZAPOSLENIH

 

V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)

 

Podatki o številu zaposlenih v organih državne uprave od leta 1991 dalje in podatki o gibanju števila zaposlenih v organih državne uprave - mesečni prikaz sklenitev in prenehanj delovnega razmerja brez premestitev, podatke od 9. 12. 2016 dalje objavljamo na portalu OPSI   

 

 

 

SKUPNI KADROVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE UPRAVE

 

 •  Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leti 2018 in 2019

    

 •   Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leti 2017 in 2018

           Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 8.3.2017 (popravek),

           Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 16.3.2017,   priloga 

           Čistopis SKN za leti 2017 in 2018

 •  Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leti 2016 in 2017
 • Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leto 2015        

          Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 26. 2. 2015, priloga

          Čistopis SKN za leto 2015

 

 • Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leta 2013, 2014 in 2015

          Čistopis SKN za leta 2013, 2014 in 2015  31.12.2014

          Čistopis SKN za leta 2013, 2014 in 2015  18.11.2014

          Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 12.9.2013, priloga

 

 • Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leti 2013 in 2014

          Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 11. 10. 2012, priloga

 

 • Skupni kadrovski načrt organov državne uprave  za leto 2012

          Čistopis SKN za leto 2012

 

POROČILA O URESNIČEVANJU SKN

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2018

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2017

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2016

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2015

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2014

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2013

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2012

 

Poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2011 

 

 

ZBIRNI KADROVSKI NAČRT OSEB JAVNEGA PRAVA PO 22. ČLENU ZJU

 

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leti 2018 in 2019

            Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 19.4.2018, priloga, razdelilnik

            Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 16.5.2019

            Čistopis ZKN za leti 2018 in 2019

 

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leti 2017 in 2018

            Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 16. 2. 2017, prilogarazdelilnik

            Čistopis ZKN za leti 2017 in 2018

           

 

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leti 2016 in 2017

            Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 10. 3. 2016, prilogarazdelilnik

            Čistopis ZKN za leti 2016 in 2017

 

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leto 2015

            Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 26. 2. 2015, priloga

            Čistopis ZKN za leto 2015

 

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leta 2013, 2014 in 2015

           Čistopis ZKN za leta 2013, 2014, 2015

           Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 12.9.2013, priloga

           ZKN 2013, 2014 in 2015 po osebah javnega prava po 22. členu ZJU      

 

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leti 2013 in 2014

          Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 11. 10. 2012, priloga

 • Zbirni kadrovski načrt oseb javnega pravapo 22. členu Zakona o javnih uslužbencih  za leto 2012

          Čistopis ZKN za leto 2012

 

 

POROČILA O URESNIČEVANJU ZKN OSEB JAVNEGA PRAVA PO 22. ČLENU ZJU

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2018

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2017

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2016

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2015

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2014

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2013

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2012

 

Poročilo o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2011

 

 

KADROVSKA POROČILA

 

Mednarodna primerjava zaposlenosti v javnem sektorju in Poročilo o gibanju števila zaposlenih v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, javnih skladih in agencijah ter v javnem sektorju od 1. 1. 2008 do 1. 5. 2010

 

Kadrovsko poročilo za leto 2018

Kadrovsko poročilo za leto 2017

Kadrovsko poročilo za leto 2016

Kadrovsko poročilo za leto 2015

Kadrovsko poročilo za leto 2014

Kadrovsko poročilo za leto 2013

Kadrovsko poročilo za leto 2012

Kadrovsko poročilo za leto 2011

Kadrovsko poročilo za leto 2010
Kadrovsko poročilo za leto 2009
Kadrovsko poročilo za leto 2008
Kadrovsko poročilo za leto 2007
Kadrovsko poročilo za leto 2006
Kadrovsko poročilo za leto 2005
Kadrovsko poročilo za leto 2004
Kadrovsko poročilo za leto 2003
Kadrovsko poročilo za leto 2002
Kadrovsko poročilo za leto 2001
Kadrovsko poročilo za leto 2000
Kadrovsko poročilo za leto 1999

 

 

POROČILA O IZVEDBI LETNIH POGOVOROV IN OCENJEVANJU URADNIKOV

 

Priročniki in gradiva:

Letni pogovori s sodelavcem. Ključni element razvoja kadrov in upravljanja delovne

uspešnosti v upravi - Gradivo

vodenje letnega pogovora s sodelavcem. Priročnik za pomoč vodjem

 

Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2017 in napredovanju v letu 2018

Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2016 in napredovanju v letu 2017 

 Priloga - dopolnitev 2. točke - Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2017

Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2015 in napredovanju v letu 2016

  Priloga - dopolnitev 2. točke - Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2016

Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2014 in napredovanju v letu 2015

  Priloga - dopolnitev 2. točke - Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2015

• Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2013 in napredovanju v letu 2014

Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2012 in napredovanju v letu 2013

• Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2011 in napredovanju v letu 2012 

• Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2010 in napredovanju v letu 2011
 Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2009 in napredovanju v letu 2010
 Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2008 in napredovanju v letu 2009
• Poročilo o ocenjevanju uradnikov in izvedbi letnih razgovorov za leto 2007
• Ocenjevanje uradnikov za leto 2007
• Poročilo o ocenjevanju uradnikov za leto 2006 ter izvedbi letnih razgovorov 2007
• Ocenjevanje uradnikov za leto 2006
• Poročilo o ocenjevanju uradnikov za leto 2005 ter izvedbi letnih razgovorov 2006
• Ocenjevanje uradnikov za leto 2005

 

 

CENTRALNA KADROVSKA EVIDENCA DRŽAVNE UPRAVE (CKEDU)

 

• Metodologija Centralne kadrovske evidence državne uprave (čistopis, junij 2019)
• Prijava vsebinskega problema, predlog za dopolnitev aplikacije KE-SD sistema MFERAC
• Navodila za vnos delovnih mest in pogodb o zaposlitvi oz. aneksov v sistem MFERAC(januar 2013)