Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOKALNA SAMOUPRAVA V MEDNARODNI SKUPNOSTI

 

Sodelovanje v mednarodnih organizacijah

 

Lokalna samouprava je v izključni pristojnosti Republike Slovenije, zato zakonodaje ne prilagaja pravnemu redu Evropske unije. Pač pa je zavezana k Evropski listini lokalne samouprave (MELLS), ki jo je sprejel leta 1985 Svet Evrope, madnarodna organizacija za zaščito človekovih pravic in demokratičnih vrednost. Kot država članica Sveta Evrope je listino leta 1996 ratificirala tudi Republika Slovenija. Zato Služba za lokalno samoupravo vseskozi sodeluje z medvladnim odborom Sveta Evrope, pristojnim za uveljavljanje načel MELLS v zakonodajo držav članic. To nalogo trenutno opravlja Evropski odbor za demokracijo in upravljanje (European Committee on Democracy and Governance - CDDG), ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov, pristojnih za lokalno samoupravo držav članic. Ena od njegovih pomembnih dejavnosti je tudi priprava preglednih poročil o strukturi in delovanju lokalne samouprave v državah članicah. Poročila STRUCTURE AND OPERATION izdaja Svet Evrope na nekaj let. Ker je poročilo standardizirano, služi kot enostaven vir primerjave sistemov lokalne samouprave v članicah Sveta Evrope (več). Več o dokumentih Sveta Evrope, ki zadevajo lokalno samoupravo, si preberite tukaj.

Sodelovanje s posameznimi državami

Služba za lokalno samoupravo tradicionalno neguje in krepi sodelovanje s posameznimi evropskimi državami na področju lokalne in regionalne demokracije. Z Makedonijo in Madžarsko pa ima sklenjena posebna meddržavna sporazuma. Sporazum med Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti je bil podpisan oktobra 2007. Leta 2010 Slovenija je ratificirala Memorandum o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno samoupravo Republike Makedonije, ki j e bil podpisan v Skopju leta 2009.