Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET EVROPE

Svet Evrope (SE) je bil ustanovljen leta 1949. Glavni cilj je bil razvijati skupno dediščino in ideale evropskih narodov ter pospeševati socialni in gospodarski napredek članic. Sedaj ima Svet Evrope 47 članic in vključuje 820 milijonov prebivalcev in je največja evropska mednarodna organizacija. V Svetu Evrope se uresničujejo svoje poslanstvo vlade držav članic v Odboru ministrov, parlamenti članic v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, občine in regije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope in Evropsko sodišče za človekove pravice ščiti človekove pravice vseh prebivalcev članic. Svet Evrope nima naddržavnih pristojnosti. Sedež Sveta Evrope je v Strasbourgu v Franciji.

 

Evropska listina lokalne samouprave

Slovenija je že pri pripravi nove ustave v letu 1991 upoštevala najpomembnejši pravni instrument Sveta Evrope na področju lokalne samouprave - Evropsko listino lokalne samouprave - MELLS, ki jo je Svet Evrope sprejel leta 1985. Slovenija je listino podpisala leta 1994 in ratificirala, brez pridržkov, leta 1996. Listina je v Republiki Sloveniji začela veljati 1. marca 1997, za njeno uresničevanje pa je zadolžena Vlada oziroma ministrstvo pristojno za lokalno samoupravo.
 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope
To telo sestavljajo predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti držav članic Sveta Evrope. Kongres prestavlja več kot 200.000 lokalnih oblasti in šteje 636 članov, od tega imajo predstavniki slovenskih občin 3 sedeže, dva v Zbornici lokalnih oblasti in enega v zbornici regionalnih oblasti. Delegacijo, ki je bila septembra 2012 imenovana za štiri leta sestavljajo:
 Zbornica lokalnih oblasti:
1.    član: Breda Pečan, članica občinskega sveta Občine Izola
2.    član: Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice
3.    član: Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje
Zbornica regionalnih oblasti:
1.    nadomestni član: Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik
2.    nadomestni član: Eva Černigoj, članica občinskega sveta Občine Logatec
3.    nadomestni član: Peter Verlič, župan občine Grosuplje

 

Monitoring
Kongres izvaja v državah članicah t.i. monitoring o skladnosti sistema lokalne samouprave z načeli Evropske listine lokalne samouprave. V Republiki Sloveniji je takšen monitoring kongres opravil že trikrat, nazadnje leta 2018. Po vsakokratnem monitoringu izda kongres poročilo. Poročila Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope o položaju lokalne demokracije v Sloveniji so v slovenskem in angleškem jeziku.

Povezava do Poročila o stanju lokalne demokracije s priporočili 2018 v angleškem jeziku je dostopen na naslednji povezavi:

https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e600f

 

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti sodeluje tudi pri opazovalnih misijah lokalnih volitev v državah članicah. To je ena od prednostnih nalog kongresa in pomeni uresničevanje Evropske listine o lokalni samoupravi, ki je temelj lokalne demokracije v Evropi. Na zasedanju Kongresa 3. aprila 2019 je bilo sprejeto Poročilo ad-hoc delegacije, ki je opazovala izvedbo rednih lokalnih volitev 2018 v Republiki Sloveniji.