Skoči na vsebino

LOKALNE VOLITVE 2018

V nedeljo 18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet. V tej rubriki redno objavljamo vse relevantne informacije in obvestila, ki se nanašajo na redne lokalne volitve 2018.

 

 

Posvet »Priprave na redne lokalne volitve«, objavljeno 13.6.2018

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Državno volilno komisijo in Ministrstvom za notranje zadeve 12. in 13. junija 2018 organiziralo strokovni posvet o pripravah na redne lokalne volitve. Na posvetu so bile predstavljene novosti, uveljavljene po zadnjih rednih lokalnih volitvah.

Več o tem

 

Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede objave osebnih podatkov v sklepih o imenovanju občinskih volilnih komisij, objavljeno 10. 5. 2018

Informacijski pooblaščenec meni, da je objava osebnih podatkov članov občinskih volilnih organov, in sicer ime in priimek člana, ... Več o tem

 

Služba za lokalno samoupravo je pripravila odgovore na najbolj pogosta vprašanja v povezavi s pripravami na lokalne volitve, vključno z imenovanjem volilnih organov, objavljeno 18. 4. 2018

 

Ministrstvo poslalo drugo obvestilo občinam glede priprav na lokalne volitve, objavljeno 13.4.2018
V sklopu strokovne pomoči pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2018 je Ministrstvo za javno občinam poslalo drugo obvestilo z usmeritvami, v katerem jih je opozorilo na spremembe glede volišč. Zakon o volitvah v državni zbor, ki velja v tem delu od 1. 2. 2018 in se smiselno uporablja tudi za lokalne volitve zahteva, da so vsa volišča dostopna invalidom.

 

Najava strokovnih posvetov na temo rednih lokalnih volitev 2018, objavljeno 14.3.2018
Na pobudo združenj občin in po predhodnem dogovoru z Državno volilno komisijo Ministrstvo za javno upravo najavlja strokovna posveta za občine na temo rednih lokalnih volitev.

 

Ministrstvo poslalo prvo obvestilo občinam glede priprav na lokalne volitve, objavljeno 14.3.2018
V sklopu strokovne pomoči pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2018 je Ministrstvo za javno upravo v začetku leta, v katerem bodo volitve, občinam poslalo prvo obvestilo, v katerem jih je opozorilo na spremembe, ki jih prinašata noveli Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volitvah v državni zbor ter uveljavitev določb Zakona o evidenci volilne pravice iz 2013, ki občinskim volilnim organom določa nekatere nove naloge. Ministrstvo je organe občin še opomnilo, da preverijo mandat članic in članov Občinske volilne komisije.