Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ETIKA NA LOKALNI RAVNI


Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (CLRAE) je s Priporočilom 60 (1999) o politični integriteti lokalnih in regionalnih izvoljenih predstavnikov 17. junija 1999 sprejel Evropski kodeks ravnanja za politično integriteto lokalnih in regionalnih izvoljenih predstavnikov. Cilj dokumenta je dvig ravni zaupanja med izvoljenimi funkcionarji in prebivalci oziroma njihovimi volivci, vzpostavitev standardov poštenega opravljanja funkcij na lokalni in regionalni ravni, zagotavljanje ustreznih informacij v zvezi z delovanjem izvoljenih funkcionarjev in izboljšanje odnosov med prebivalci in lokalnimi oblastmi. Kongres je hkrati pozval države članice, da načela etičnega ravnanja vključijo v svojo zakonodajo oziroma pravni red kot etično dimenzijo lokalnega upravnega sistema. Vrsta načel, ki jih vsebuje kodeks, je že vključena v zakone, ki urejajo lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji, med njimi zakon o volilni kampanji, zakon o političnih strankah, zakon o lokalnih volitvah, zakon o medijih, zakon o javnih uslužbencih, zakon o dostopu do informacij javnega značaja in nenazadnje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Našteti predpisi vsebujejo določbe, ki pomenijo harmonizacijo slovenskega pravnega reda z omenjenim kodeksom. Posamezne občinske svete pa čaka sprejem lastnih pravil ravnanja njihovih izvoljenih predstavnikov kot nujnega dela preventivnih ukrepov načrta integritete, ki ga terja 47. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Medvladni odbor za lokalno in regionalno demokracijo pri Svetu Evrope je v letu 2004 pripravil Priročnik o javni etiki na lokalni ravni povezava na datoteko). Ne gre za pravni dokument, temveč za zbirko dobrih praks. Dokument ima šest poglavij, ki obravnavajo status lokalnih funkcionarjev, financiranje političnih strank, finančni nadzor lokalnih skupnosti, status lokalnih javnih uslužbencev, dostop do informacij javnega značaja in razmerja lokalnih oblasti do zasebnega sektorja.