Skoči na vsebino

OBČINSKI ORGANI

 

Občina ima tri medsebojno soodvisne, toda samostojne organe občine. Njihove temeljne naloge in pristojnosti opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi.