Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJNOSTI OBČIN

Splošno o pristojnostih občin

 

Katalog pristojnosti občin

Katalog pristojnosti občin v elektronski obliki omogoča pregled pristojnosti in nalog občine po posameznih predpisih Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije in ministrstev. Pristojnosti organov občin so podane posebej za občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe oziroma telesa v občini. Vsi predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin so razdeljeni v 7 osnovnih poglavij in v okviru teh na podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo.

Želimo vam uspešno uporabo kataloga pristojnosti občin, ki je rezultat sodelovanja med Službo za lokalno samoupravo in Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.

 

Razvid upravnih postopkov

V razvidu upravnih postopkov v občinah v elektronski obliki je podan pregled upravnih zadev, o katerih se v upravnem postopku odloča v občinah. K vsebini razvida so dodani   vzorci upravnih pisanj v konkretnih primerih, ki služijo kot pripomoček in napotek (vodilo, opomnik) uradnim osebam, kako čim pravilneje (bolje) sestaviti neko pisanje. Pri pripravi razvida upravnih postopkov v občinah sta sodelovala Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor in Služba za lokalno samoupravo, ki je pripravo razvida sofinancirala.