Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENIJA IN POKRAJINE

V Ustavi Republike Slovenije so pokrajine opredeljene v okviru državne ureditve kot samostojen upravno politični teritorialni podsistem lokalne samouprave. S sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije leta 2006 so bili spremenjeni 121., 140. in 143. člen ustave, ki so podlaga za zakonsko ureditev druge ravni lokalne samouprave. S spremembo ustave so bile vzpostavljene ustavne podlage za dejansko izvedbo decentralizacije in uveljavitev načela subsidiarnosti.
 
143. člen ustave zagotavlja pokrajinam pravni status samoupravnih lokalnih skupnosti s pravico do pokrajinske samouprave in neposredno izvoljenimi predstavniškimi organi. Pokrajine se ustanovijo z zakonom na območju celotne države. Zakon o ustanovitvi pokrajin sprejme Državni zbor RS z dvotretjinsko večino navzočih poslancev ter s predhodnem sodelovanjem občin. Pokrajine so samoupravne lokalne skupnosti na ravni med državo in občinami s položajem pravne osebe, z izvirnimi pristojnostmi, z lastnim premoženjem in lastnimi viri financiranja ter neposredno izvoljenim predstavniškim organom.
 
Pokrajine v Sloveniji niso ustanovljene.

 

Strokovne študije s področja regionalne samouprave so izdelali slovenski strokovnjaki z različnih področij, izdali pa so jih tudi v  tujini, predvsem v Svetu Evrope, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA).

 

 

Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000 - 2004

Pokrajine v Sloveniji - študija, (januar 1999)

Managing across Levels of Government (OECD)

A Handbook on Local Finance at Local and Regional Level (Svet Evrope)

Local authority competences in Europe (Svet Evrope)

European practice and recent developments in the field of regional self-government (Svet Evrope)