Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

 • pripravlja sistemske predpise s področja organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti;
 • v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, spremlja učinke sistema financiranja lokalnih skupnosti, delovanja sistema primerne porabe in učinkov korekcijskih faktorjev ter seznam obveznih nalog občin, ki se upoštevajo pri izračunu primerne porabe;
 • usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi državnimi organi pri pripravi sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti;
 • zagotavlja izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja lokalnih skupnosti;
 • izvaja naloge za spodbujanje medsebojnega sodelovanja občin;
 • usmerja in svetuje občinam pri čezmejnem sodelovanju;
 • usmerja in svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi;
 • pripravlja sistemske analize lokalne samouprave;
 • daje strokovno pomoč lokalnim skupnostim in sodeluje z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti;
 • sodeluje v Evropskem odboru za demokracijo in dobro upravljanje (CDDG) pri Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) in z delegacijo Odbora regij pri EU (COR) ter sodeluje z organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih državah s področja organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja;
 • sodeluje pri pripravi mednarodnih pogodb in drugih pravnih aktov s področja lokalne samouprave in čezmejnega ter prekomejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pripravi predpisov za njihovo ratifikacijo in aktov za implementacijo;
 • vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja organov lokalnih skupnosti in baze podatkov za potrebe lokalnih skupnosti;
 • opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.

Več o tem

 

Služba za lokalno samoupravo skozi zgodovino

Služba za lokalno samoupravo je naslednica različnih organizacijskih oblik, vendar je ne glede na umeščenost vseskozi opravljala iste naloge. Njene predhodnice so opisane v nadaljevanju.